English version
Elias Solheim

Elias Solheim

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Sandbakken, Mari; Botnen, Synnøve Smebye; Kaarby, Karen Marie Eid; Solheim, Elias (2023). Enhanced use of the kindergarten as learning environment and peer-assessments to strengthen the student's learning processes. NERA-kongressen . Nordisk forening for pedagogisk forskning.

Vik, Unni; Fønnebø, Bente; Langholm, Guri; Skaug, Hilde Nancy; Neegaard, Henrik; Sandbakken, Mari; Osnes, Heid; Byhring, Anne Kristine; Hagen, Anikke; Jørgensen, Kari-Anne; Synnes, Kari; Botnen, Synnøve Smebye; Solheim, Elias; Tuset, Elly Herikstad (2019). Plastdekke i barns lekemiljøer - til beste for hvem?. barnehage.no.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig