English version
Elias Solheim

Elias Solheim

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Vik, Unni; Fønnebø, Bente; Langholm, Guri; Skaug, Hilde Nancy; Neegaard, Henrik; Sandbakken, Mari; Osnes, Heid; Byhring, Anne Kristine; Hagen, Anikke; Jørgensen, Kari-Anne; Synnes, Kari; Botnen, Synnøve Smebye; Solheim, Elias; Tuset, Elly Herikstad (2019). Plastdekke i barns lekemiljøer - til beste for hvem?. barnehage.no .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig