English version
Synnøve Smebye Botnen

Synnøve Smebye Botnen

Kort om

Biolog med master og doktorgrad i mykologi og molekylær økologi frå Universitetet i Oslo. Underviser på natur, helse og rørsle ved barnehagelærerutdanninga, og er tilsett i naturfagseksjonen. Forskar innanfor tema som natur (og uteområder), sopp i barnehager, studentars naturtilknytning og undervisningsmetoder. 

Vitenskapelige publikasjoner

Botnen, Synnøve Smebye ; Sandbakken, Mari (2023). Påstandsspill som et verktøy i undervisning om bærekraftig utvikling i barnehagelærerutdanningen. Nordisk barnehageforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.23865/nbf.v19.347

Harder, Christoffer Bugge; Hesling, Emily; Botnen, Synnøve Smebye ; Lorberau, Kelsey; Dima, Bálint; von Bonsdorff-Salminen, Tea; Niskanen, Tuula; Jarvis, Susan G.; Ouimette, Andrew; Hester, Alison; Hobbie, Erik A.; Taylor, Andy F. S.; Kauserud, Håvard (2023). Mycena species can be opportunist-generalist plant root invaders. Environmental Microbiology. Vol. 25.
https://doi.org/10.1111/1462-2920.16398

Estensmo, Eva Lena Fjeld; Botnen, Synnøve Smebye ; Maurice, Sundy; Martin Sanchez, Pedro Maria; Morgado, Luis; Engh, Ingeborg Bjorvand; Høiland, Klaus; Skrede, Inger; Kauserud, Håvard (2022). The Indoor Mycobiomes of Daycare Centers Are Affected by Occupancy and Climate. 13 s. Applied and Environmental Microbiology. Vol. 88.
https://doi.org/10.1128/aem.02113-21

Tonjer, Lea-Rebekka; Thoen, Ella; Morgado N, Luis; Botnen, Synnøve ; Mundra, Sunil; Nybakken, Line; Bryn, Anders; Kauserud, Håvard (2021). Fungal community dynamics across a forest–alpine ecotone. Molecular Ecology. Vol. 30.
https://doi.org/10.1111/mec.16095

Vik, Unni ; Botnen, Synnøve Smebye ; Sandbakken, Mari (2021). Artar som kan skape tilhøyrsle til natur på barnehagen sitt uteområde. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 85-98. Universitetsforlaget.

Sandbakken, Mari ; Vik, Unni ; Botnen, Synnøve Smebye (2021). Dyr i byen. Barns muligheter til å oppleve dyr og dyreliv i byen. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 71-83. Universitetsforlaget.

Maurice, Sundy Ursula Mary Jane; Arnault, Gontran; Nordén, Jenni; Botnen, Synnøve Smebye ; Miettinen, Otto; Kauserud, Håvard (2021). Fungal sporocarps house diverse and host-specific communities of fungicolous fungi. The ISME Journal. Vol. 15.
https://doi.org/10.1038/s41396-020-00862-1

Botnen, Synnøve Smebye ; Thoen, Ella; Eidesen, Pernille Bronken; Krabberød, Anders Kristian; Kauserud, Håvard (2020). Community composition of arctic root-associated fungi mirrors host plant phylogeny. FEMS Microbiology Ecology. Vol. 96.
https://doi.org/10.1093/femsec/fiaa185

Botnen, Synnøve Smebye ; Mundra, Sunil; Kauserud, Håvard; Eidesen, Pernille Bronken (2020). Glacier retreat in the High Arctic: Opportunity or threat for ectomycorrhizal diversity?. 12 s. FEMS Microbiology Ecology. Vol. 96.
https://doi.org/10.1093/femsec/fiaa171

Thoen, Ella; Harder, Christoffer Bugge; Kauserud, Håvard; Botnen, Synnøve Smebye ; Vik, Unni ; Taylor, Andy F.S.; Menkis, Audrius; Skrede, Inger (2020). In vitro evidence of root colonization suggests ecological versatility in the genus Mycena. New Phytologist. Vol. 227.
https://doi.org/10.1111/nph.16545

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig