English version
Synnøve Smebye Botnen

Synnøve Smebye Botnen

Kort om

Biolog med master og doktorgrad i mykologi og molekylær økologi frå Universitetet i Oslo. Underviser på natur, helse og rørsle ved barnehagelærerutdanninga, og er tilsett i naturfagseksjonen. Forskar innanfor tema som natur (og uteområder), sopp i barnehager, studentars naturtilknytning og undervisningsmetoder. 

Vitenskapelige publikasjoner

Botnen, Synnøve Smebye; Sandbakken, Mari (2023). Påstandsspill som et verktøy i undervisning om bærekraftig utvikling i barnehagelærerutdanningen. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 19.

Harder, Christoffer Bugge; Hesling, Emily; Botnen, Synnøve Smebye; Lorberau, Kelsey; Dima, Bálint; von Bonsdorff-Salminen, Tea; Niskanen, Tuula; Jarvis, Susan G.; Ouimette, Andrew; Hester, Alison; Hobbie, Erik A.; Taylor, Andy F. S.; Kauserud, Håvard (2023). Mycena species can be opportunist-generalist plant root invaders. Environmental Microbiology .
http://hdl.handle.net/10852/102653

Estensmo, Eva Lena Fjeld; Botnen, Synnøve Smebye; Maurice, Sundy; Martin Sanchez, Pedro Maria; Morgado, Luis; Engh, Ingeborg Bjorvand; Høiland, Klaus; Skrede, Inger; Kauserud, Håvard (2022). The Indoor Mycobiomes of Daycare Centers Are Affected by Occupancy and Climate. 13 s. Applied and Environmental Microbiology . Vol. 88.
http://hdl.handle.net/10852/99851

Tonjer, Lea-Rebekka; Thoen, Ella; Morgado N, Luis; Botnen, Synnøve; Mundra, Sunil; Nybakken, Line; Bryn, Anders; Kauserud, Håvard (2021). Fungal community dynamics across a forest–alpine ecotone. Molecular Ecology . Vol. 30.
http://hdl.handle.net/10852/91037

Vik, Unni; Botnen, Synnøve Smebye; Sandbakken, Mari (2021). Artar som kan skape tilhøyrsle til natur på barnehagen sitt uteområde. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by. Kapittel 5. s. 85-98. Universitetsforlaget.

Sandbakken, Mari; Vik, Unni; Botnen, Synnøve Smebye (2021). Dyr i byen. Barns muligheter til å oppleve dyr og dyreliv i byen. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by. Kapittel 4. s. 71-83. Universitetsforlaget.

Maurice, Sundy Ursula Mary Jane; Arnault, Gontran; Nordén, Jenni; Botnen, Synnøve Smebye; Miettinen, Otto; Kauserud, Håvard (2021). Fungal sporocarps house diverse and host-specific communities of fungicolous fungi. The ISME Journal . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10852/82320

Thoen, Ella; Harder, Christoffer Bugge; Kauserud, Håvard; Botnen, Synnøve Smebye; Vik, Unni; Taylor, Andy F.S.; Menkis, Audrius; Skrede, Inger (2020). In vitro evidence of root colonization suggests ecological versatility in the genus Mycena. New Phytologist . Vol. 227.
http://hdl.handle.net/10852/82607

Botnen, Synnøve Smebye; Thoen, Ella; Eidesen, Pernille Bronken; Krabberød, Anders Kristian; Kauserud, Håvard (2020). Community composition of arctic root-associated fungi mirrors host plant phylogeny. FEMS Microbiology Ecology . Vol. 96.
http://hdl.handle.net/10852/83203

Botnen, Synnøve Smebye; Mundra, Sunil; Kauserud, Håvard; Eidesen, Pernille Bronken (2020). Glacier retreat in the High Arctic: Opportunity or threat for ectomycorrhizal diversity?. 12 s. FEMS Microbiology Ecology . Vol. 96.
http://hdl.handle.net/10852/79487

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig