English version
Elly Herikstad Tuset

Elly Herikstad Tuset

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Matematikk og naturvitenskap

Emner

Naturfagdidaktikk   Næringsmiddelteknologi   Næringsmiddelkvalitet   Pedagogisk vertøy   Matglede   Food literacy

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Tuset, Elly Herikstad (2018). A tasting plate - the aesthetic experience of food in early childhood education and care institutions. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. kapittelnummer. s. 325-360. Vidarforlaget AS.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig