English version
Elly Herikstad Tuset

Elly Herikstad Tuset

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Matematikk og naturvitenskap

Emner

Naturfagdidaktikk   Næringsmiddelteknologi   Næringsmiddelkvalitet   Pedagogisk vertøy   Matglede   Food literacy

Vitenskapelige publikasjoner

Tuset, Elly Herikstad (2024). Barns deltagelse i mataktiviteter og motivasjon til å smake og bruke matord basert på barnehagelærerstudenters praksisoppgave. Nordisk barnehageforskning.
https://doi.org/10.23865/nbf.v21.498

Syed, Bushra Fatima ; Tuset, Elly Herikstad (2021). Engasjement for matfaglig arbeid hos pedagogisk ledelse i mangfoldige bybarnehager. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 155-169. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/barn-i-by

Tuset, Elly Herikstad (2018). A tasting plate - the aesthetic experience of food in early childhood education and care institutions. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. s. 325-360. Vidarforlaget AS.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig