English version
Henrik Neegaard

Henrik Neegaard

Kort om

Friluftsliv
Fysisk fostring

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Hov, Asbjørn Magnar; Neegaard, Henrik (2020). The potential of chest mounted action cameras in early childhood education research. Nordic Studies in Science Education . Vol. 16.

Hov, Asbjørn Magnar; Neegaard, Henrik (2019). GoPro-actionkamera som dokumentasjonsverktøy i barnehagen. Fordeler, ulemper og etiske betenkeligheter. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 10. s. 199-212. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig