English version
Rein M. Jensen

Rein M. Jensen

Fagområder

Emner

Trening / Mosjon   Friluftsliv   Motorikk

Vitenskapelige publikasjoner

Birch, Jens ; Jensen, Rein Magnus (2021). Livsmestring og kroppsøving – et filosofisk perspektiv. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 104-122. Cappelen Damm Akademisk.

Jåbekk, Pål ; Jensen, Rein Magnus ; Sandell, Martin Blaauw ; Haugen, Erin; Katralen, Line M.; Bjorvatn, Bjørn (2020). A randomized controlled pilot trial of sleep health education on body composition changes following 10 weeks resistance exercise. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. Vol. 60.
https://doi.org/10.23736/S0022-4707.20.10136-1

Mathisen, Gunnar; Jensen, Rein Magnus ; Pettersen, Svein Arne (2016). Aerobic Games and Playful Exercises in 9-Year-Old Boys: Intensity and Fitness Effects. 7 s. Revija za Elementarno Izobraževanje. Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10037/10633

Jensen, Rein Magnus ; Pettersen, Svein Arne; Fredriksen, Per Morten (2016). Utvikling av fysiske egenskaper hos barn og unge og konsekvenser for motorikken. Kvikstad, Ingvild (Red.). Motorikk i et didaktisk perspektiv. s. 72-94. Gyldendal Akademisk.

Brøgger, Rein Magnus Jensen ; Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne (2013). Effect of high intensity activity on children’s aerobic power. Journal of Physical Education and Sport (JPES). Vol. 13.
https://doi.org/10.7752/jpes.2013.04080

Aasland, Erik ; Brøgger, Rein Magnus Jensen (2013). Klasseledelse i kroppsøving. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. s. 125-138. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig