English version
Jens Birch

Jens Birch

Vitenskapelige publikasjoner

Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar (2019). Dybdelæring i kroppsøving : utfordringer for kroppsøvingslæreren. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 1. s. 13-29. Cappelen Damm Akademisk.

Birch, Jens; Moe, Vegard Fusche; Breivik, Gunnar (2019). Knowledge, Consciousness, and Sporting Skills. Cappuccio, Massimiliano L. (Red.). Handbook of Embodied Cognition and Sport Psychology. 8. s. 223-245. MIT Press.

Birch, Jens (2017). Intentional and Skillful Neurons. Sport, Ethics and Philosophy . Vol. 11.

Birch, Jens (2016). Skills - do we really know what kind of knowledge they are?. Sport, Ethics and Philosophy . Vol. 10.

Birch, Jens (2016). Vi kan lære noe om læring ved å lære om hjernen. Kvikstad, Ingvild (Red.). Motorikk i et didaktisk perspektiv. Kapittel 3: Vi kan lære noe om læring ved å lære om hjernen. s. 58-71. Gyldendal Akademisk.

Birch, Jens (2016). Subjektiv vurdering er rettferdig vurdering. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. kapittel 3. s. 51-66. Cappelen Damm Akademisk.

Birch, Jens (2014). Jøss. Lærte jeg å snakke før jeg kunne lese?. Vingdal, Inger Marie (Red.). Fysisk aktiv læring. Kapittel 2. s. 22-36. Gyldendal Akademisk.

Birch, Jens (2011). Skills and Knowledge - Nothing but Memory?. Sport, Ethics and Philosophy . Vol. 5.

Birch, Jens Erling (2010). The inner game of sport : is everything in the brain?. Sport, Ethics and Philosophy . Vol. 4.

Birch, Jens Erling (2009). Hvordan er det å være klatrende?. Neumann, Iver Brynild; Steen-Johnsen, Kari (Red.). Meningen med idretten. s. 137-159. Unipub forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig