Norwegian version
Jens Birch

Jens Birch

Scientific publications

Carl, Johannes; Bryant, Anna; Edwards, Lowri; Bartle, Gillian; Birch, Jens ; Christodoulides, Efstathios; Emeljanovas, Arunas; Fröberg, Andreas; Gandrieau, Joseph; Gilic, Barbara; van Hilvoorde, Ivo; Holler, Peter; Iconomescu, Teodora; Jaunig, Johannes; Laudanska-Krzeminska, Ida; Lundvall, Suzanne; De Martelaer, Kristine; Martins, Jo~ao; Mieziene, Brigita; Mendoza-Mu~noz, Maria; Mouton, Alexandre; Olaru, Bogdan; Onofre, Marcos; Pavlova, Iuliia; Sekulic, Damir; T€opfer, Clemens; Vasickova, Jana; Yıldızer, Günay; Zito, Viviana; Bentsen, Peter; Green, Nigel; Elsborg, Peter (2023). Physical literacy in Europe: The current state of implementation in research, practice, and policy. 11 p. Journal of Exercise Science and Fitness. Vol. 21.
https://doi.org/10.1016/j.jesf.2022.12.003

Birch, Jens ; Jensen, Rein Magnus (2021). Livsmestring og kroppsøving – et filosofisk perspektiv. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. p. 104-122. Cappelen Damm Akademisk.

Birch, Jens ; Moe, Vegard Fusche; Breivik, Gunnar (2019). Knowledge, Consciousness, and Sporting Skills. Cappuccio, Massimiliano L. (Ed.). Handbook of Embodied Cognition and Sport Psychology. p. 223-245. MIT Press.

Birch, Jens ; Vinje, Erlend Ellefsen ; Moser, Thomas; Skrede, Joar (2019). Dybdelæring i kroppsøving : utfordringer for kroppsøvingslæreren. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. p. 13-29. Cappelen Damm Akademisk.

Birch, Jens (2017). Intentional and Skillful Neurons. Sport, Ethics and Philosophy. Vol. 11.
https://doi.org/10.1080/17511321.2017.1334695

Birch, Jens (2016). Skills - do we really know what kind of knowledge they are?. Sport, Ethics and Philosophy. Vol. 10.
https://doi.org/10.1080/17511321.2016.1217257

Birch, Jens (2016). Subjektiv vurdering er rettferdig vurdering. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. p. 51-66. Cappelen Damm Akademisk.

Birch, Jens (2016). Vi kan lære noe om læring ved å lære om hjernen. Kvikstad, Ingvild (Ed.). Motorikk i et didaktisk perspektiv. p. 58-71. Gyldendal Akademisk.

Birch, Jens (2014). Jøss. Lærte jeg å snakke før jeg kunne lese?. Vingdal, Inger Marie (Ed.). Fysisk aktiv læring. p. 22-36. Gyldendal Akademisk.

Birch, Jens (2011). Skills and Knowledge - Nothing but Memory?. Sport, Ethics and Philosophy. Vol. 5.
https://doi.org/10.1080/17511321.2011.579569

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete