Norwegian version
Jens Birch

Jens Birch

Scientific publications

Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar (2019). Dybdelæring i kroppsøving : utfordringer for kroppsøvingslæreren. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 1. p. 13-29. Cappelen Damm Akademisk.

Birch, Jens; Moe, Vegard Fusche; Breivik, Gunnar (2019). Knowledge, Consciousness, and Sporting Skills. Cappuccio, Massimiliano L. (Ed.). Handbook of Embodied Cognition and Sport Psychology. 8. p. 223-245. MIT Press.

Birch, Jens (2017). Intentional and Skillful Neurons. Sport, Ethics and Philosophy . Vol. 11.

Birch, Jens (2016). Skills - do we really know what kind of knowledge they are?. Sport, Ethics and Philosophy . Vol. 10.

Birch, Jens (2016). Vi kan lære noe om læring ved å lære om hjernen. Kvikstad, Ingvild (Ed.). Motorikk i et didaktisk perspektiv. Kapittel 3: Vi kan lære noe om læring ved å lære om hjernen. p. 58-71. Gyldendal Akademisk.

Birch, Jens (2016). Subjektiv vurdering er rettferdig vurdering. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. kapittel 3. p. 51-66. Cappelen Damm Akademisk.

Birch, Jens (2014). Jøss. Lærte jeg å snakke før jeg kunne lese?. Vingdal, Inger Marie (Ed.). Fysisk aktiv læring. Kapittel 2. p. 22-36. Gyldendal Akademisk.

Birch, Jens (2011). Skills and Knowledge - Nothing but Memory?. Sport, Ethics and Philosophy . Vol. 5.

Birch, Jens Erling (2010). The inner game of sport : is everything in the brain?. Sport, Ethics and Philosophy . Vol. 4.

Birch, Jens Erling (2009). Hvordan er det å være klatrende?. Neumann, Iver Brynild; Steen-Johnsen, Kari (Ed.). Meningen med idretten. p. 137-159. Unipub forlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete