Norwegian version
Erlend Ellefsen Vinje

Erlend Ellefsen Vinje

Fields of study

Academic disciplines

History of architecture and design   Subject didactics   Physical education and sport psychology   Media studies and journalism   Education   Social science in sports

Scientific publications

Vinje, Erlend Ellefsen; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline (2019). «Uansett hva elevene gjorde da, så ble de aldri gode nok» – kroppsøvingslærerrollen og innsatsbegrepet i et profesjonsperspektiv. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 6. p. 114-132. Cappelen Damm Akademisk.

Kvikstad, Ingvild; Vinje, Erlend Ellefsen (2019). Yoga, skateboard og rumpeldunk - alternative bevegelsesaktiviteter i kroppsøvingsfaget?. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 4. p. 73-95. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline (2019). Hvor unike er de norske bestemmelsene for inkludering av elevenes forutsetninger og innsats ved vurdering i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 5. p. 96-113. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar; Inge, Vinje (2019). Hvordan utdanne kroppsøvingslæreren? Snu lærerutdanningen på hodet. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 9. p. 174-189. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (2019). Hvem kan og bør bli kroppsøvingslærere i Norge? Ti lærerutdannere beskriver hindringer og muligheter for personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 8. p. 154-173. Cappelen Damm Akademisk.

Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar (2019). Dybdelæring i kroppsøving : utfordringer for kroppsøvingslæreren. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 1. p. 13-29. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (2019). Fremtidens kroppsøvingslærer. ISBN: 978-82-02-59214-1. 211 p. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar (2016). Vurdering i kroppsøvingsfaget - gamle og nye utfordringer. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Kapittel 2. p. 32-50. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen (2016). Kroppsøvingsfaget i dag og i morgen: hva, hvordan og hvorfor?. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Kapittel 1. p. 11-31. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen (2016). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. ISBN: 9788202516895. 208 p. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete