Norwegian version
Erlend Ellefsen Vinje

Erlend Ellefsen Vinje

Fields of study

Academic disciplines

History of architecture and design   Subject didactics   Physical education and sport psychology   Media studies and journalism   Education   Social science in sports

Scientific publications

Brattenborg, Steinar ; Aaring, Vegard Fånes ; Kvikstad, Ingvild ; Vinje, Erlend Ellefsen (2021). Hvordan oppfatter kroppsøvingslærere at undervisningspraksisen vil kunne påvirkes av fagfornyelsen?. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. p. 61-85. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar ; Skrede, Joar (2021). Bør karakterer avskaffes i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. p. 166-190. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Aaring, Vegard Fånes ; Skrede, Joar (2021). Hvordan forstå kroppsøving – når faget oppfattes så ulikt?. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. p. 15-37. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Skrede, Joar (2021). Hva er egentlig nytt i kroppsøving? En tekstanalyse av Utdanningsdirektoratets støtteskriv til ny læreplan. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. p. 38-60. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen (2021). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. ISBN: 9788202675288. 229 p. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Haugen, Fredrik Lie; Skrede, Joar (2021). Hvilke kroppsøvingslærere vil rektorene ha?. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. p. 86-103. Cappelen Damm Akademisk.

Kvikstad, Ingvild ; Vinje, Erlend Ellefsen (2019). Yoga, skateboard og rumpeldunk - alternative bevegelsesaktiviteter i kroppsøvingsfaget?. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. p. 73-95. Cappelen Damm Akademisk.

Birch, Jens ; Vinje, Erlend Ellefsen ; Moser, Thomas; Skrede, Joar (2019). Dybdelæring i kroppsøving : utfordringer for kroppsøvingslæreren. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. p. 13-29. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Skrede, Joar (2019). Hvem kan og bør bli kroppsøvingslærere i Norge? Ti lærerutdannere beskriver hindringer og muligheter for personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. p. 154-173. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Skrede, Joar; Inge, Vinje (2019). Hvordan utdanne kroppsøvingslæreren? Snu lærerutdanningen på hodet. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. p. 174-189. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete