Norwegian version
Steinar Brattenborg

Steinar Brattenborg

Fields of study

Academic disciplines

Activation instruction   Other physical education subjects   Subject didactics

Scientific publications

Brattenborg, Steinar ; Aaring, Vegard Fånes ; Kvikstad, Ingvild ; Vinje, Erlend Ellefsen (2021). Hvordan oppfatter kroppsøvingslærere at undervisningspraksisen vil kunne påvirkes av fagfornyelsen?. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. p. 61-85. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar ; Skrede, Joar (2021). Bør karakterer avskaffes i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. p. 166-190. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar ; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline (2019). Hvor unike er de norske bestemmelsene for inkludering av elevenes forutsetninger og innsats ved vurdering i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. p. 96-113. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar (2016). Vurdering i kroppsøvingsfaget - gamle og nye utfordringer. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. p. 32-50. Cappelen Damm Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete