English version
Steinar Brattenborg

Steinar Brattenborg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Aktivitetslære   Andre idrettsfag   Fagdidaktikk

Vitenskapelige publikasjoner

Brattenborg, Steinar ; Aaring, Vegard Fånes ; Kvikstad, Ingvild ; Vinje, Erlend Ellefsen (2021). Hvordan oppfatter kroppsøvingslærere at undervisningspraksisen vil kunne påvirkes av fagfornyelsen?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 61-85. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar ; Skrede, Joar (2021). Bør karakterer avskaffes i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 166-190. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar ; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline (2019). Hvor unike er de norske bestemmelsene for inkludering av elevenes forutsetninger og innsats ved vurdering i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. s. 96-113. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar (2016). Vurdering i kroppsøvingsfaget - gamle og nye utfordringer. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. s. 32-50. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig