English version
Erlend Ellefsen Vinje

Erlend Ellefsen Vinje

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur- og designhistorie   Fagdidaktikk   Idrettspedagogikk og -psykologi   Medievitenskap og journalistikk   Pedagogiske fag   Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Vitenskapelige publikasjoner

Aasland, Oda Eline; Aaring, Vegard Fånes ; Kruken , Andrea Hovstein ; Aasland, Markus Johansen; Vinje, Erlend Ellefsen (2024). Kroppsøvingsfagets nedprioriterte områder?. Vinje, Erlend Ellefsen; Fon, Karl Petter; Sandell, Martin Blaauw; Vagle, Markus (Red.). Kroppsøving etter fagfornyelsen. s. 77-98. Cappelen Damm Akademisk.

Fon, Karl Petter; Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar ; Christensen, Joakim Ekornrød (2024). "Hvis man er god, så er det lettere å gjøre andre gode, og da blir man sett på som en bedre kroppsøvingselev". Vinje, Erlend Ellefsen; Fon, Karl Petter; Sandell, Martin Blaauw; Vagle, Markus (Red.). Kroppsøving etter fagfornyelsen. s. 180-201. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar ; Fon, Karl Petter (2024). Kroppsøvingslæreres forståelse og anvendelse av retningslinjer for karaktersetting. Vinje, Erlend Ellefsen; Fon, Karl Petter; Sandell, Martin Blaauw; Vagle, Markus (Red.). Kroppsøving etter fagfornyelsen. s. 153-179. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Fon, Karl Petter; Berg-Johnsen, Espen (2024). Kroppsøving som anerkjennende læringsfag. Vinje, Erlend Ellefsen; Fon, Karl Petter; Sandell, Martin Blaauw; Vagle, Markus (Red.). Kroppsøving etter fagfornyelsen. s. 101-126. Cappelen Damm Akademisk.

Brattenborg, Steinar ; Vinje, Erlend Ellefsen ; Kvikstad, Ingvild ; Vagle, Markus; Wang, Christoffer (2024). Innhold i kroppsøving - hvilke aktiviteter vil elevene ha?. Vinje, Erlend Ellefsen; Fon, Karl Petter; Sandell, Martin Blaauw; Vagle, Markus (Red.). Kroppsøving etter fagfornyelsen. s. 47-76. Cappelen Damm Akademisk.

Aaring, Vegard Fånes ; Sandell, Martin Blaauw ; Jensen, Rein M. ; Vinje, Erlend Ellefsen (2024). Hvordan forstår lærere og elever et mindre idrettsrettet kroppsøvingsfag?. Vinje, Erlend Ellefsen; Fon, Karl Petter; Sandell, Martin Blaauw; Vagle, Markus (Red.). Kroppsøving etter fagfornyelsen. s. 21-46. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Fon, Karl Petter; Sandell, Martin Blaauw ; Vagle, Markus (2024). Kroppsøving etter fagfornyelsen. ISBN: 9788202822125. 206 s. Cappelen Damm Akademisk.

Brattenborg, Steinar ; Aaring, Vegard Fånes ; Kvikstad, Ingvild ; Vinje, Erlend Ellefsen (2021). Hvordan oppfatter kroppsøvingslærere at undervisningspraksisen vil kunne påvirkes av fagfornyelsen?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 61-85. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Brattenborg, Steinar ; Skrede, Joar (2021). Bør karakterer avskaffes i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 166-190. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Aaring, Vegard Fånes ; Skrede, Joar (2021). Hvordan forstå kroppsøving – når faget oppfattes så ulikt?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. s. 15-37. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig