English version
Erlend Ellefsen Vinje

Erlend Ellefsen Vinje

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur- og designhistorie   Fagdidaktikk   Idrettspedagogikk og -psykologi   Medievitenskap og journalistikk   Pedagogiske fag   Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Vitenskapelige publikasjoner

Vinje, Erlend Ellefsen; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline (2019). «Uansett hva elevene gjorde da, så ble de aldri gode nok» – kroppsøvingslærerrollen og innsatsbegrepet i et profesjonsperspektiv. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 6. s. 114-132. Cappelen Damm Akademisk.

Kvikstad, Ingvild; Vinje, Erlend Ellefsen (2019). Yoga, skateboard og rumpeldunk - alternative bevegelsesaktiviteter i kroppsøvingsfaget?. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 4. s. 73-95. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline (2019). Hvor unike er de norske bestemmelsene for inkludering av elevenes forutsetninger og innsats ved vurdering i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 5. s. 96-113. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar; Inge, Vinje (2019). Hvordan utdanne kroppsøvingslæreren? Snu lærerutdanningen på hodet. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 9. s. 174-189. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (2019). Hvem kan og bør bli kroppsøvingslærere i Norge? Ti lærerutdannere beskriver hindringer og muligheter for personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 8. s. 154-173. Cappelen Damm Akademisk.

Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar (2019). Dybdelæring i kroppsøving : utfordringer for kroppsøvingslæreren. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 1. s. 13-29. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (2019). Fremtidens kroppsøvingslærer. ISBN: 978-82-02-59214-1. 211 s. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar (2016). Vurdering i kroppsøvingsfaget - gamle og nye utfordringer. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Kapittel 2. s. 32-50. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen (2016). Kroppsøvingsfaget i dag og i morgen: hva, hvordan og hvorfor?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Kapittel 1. s. 11-31. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen (2016). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. ISBN: 9788202516895. 208 s. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig