English version
Ingvild Kvikstad

Ingvild Kvikstad

Vitenskapelige publikasjoner

Kvikstad, Ingvild; Vinje, Erlend Ellefsen (2019). Yoga, skateboard og rumpeldunk - alternative bevegelsesaktiviteter i kroppsøvingsfaget?. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 4. s. 73-95. Cappelen Damm Akademisk.

Kvikstad, Ingvild (2016). Testing og observasjon av motorikk. Kvikstad, Ingvild (Red.). Motorikk i et didaktisk perspektiv. Testing og Kapittel 12: Observasjon av motorikk. s. 237-264. Gyldendal Akademisk.

Kvikstad, Ingvild (2016). Motorikk i et didaktisk perspektiv. ISBN: 9788205491786. 268 s. Gyldendal Akademisk.

Kvikstad, Ingvild; Sandell, Martin Blaauw (2016). Kroppsøving og fair play-begrepet. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Kapittel 4. s. 67-92. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig