Norwegian version
Martin Blaauw Sandell

Martin Blaauw Sandell

Scientific publications

Vinje, Erlend Ellefsen ; Fon, Karl Petter; Sandell, Martin Blaauw ; Vagle, Markus (2024). Kroppsøving etter fagfornyelsen. ISBN: 9788202822125. 206 p. Cappelen Damm Akademisk.

Aaring, Vegard Fånes ; Sandell, Martin Blaauw ; Jensen, Rein M. ; Vinje, Erlend Ellefsen (2024). Hvordan forstår lærere og elever et mindre idrettsrettet kroppsøvingsfag?. Vinje, Erlend Ellefsen; Fon, Karl Petter; Sandell, Martin Blaauw; Vagle, Markus (Ed.). Kroppsøving etter fagfornyelsen. p. 21-46. Cappelen Damm Akademisk.

Jåbekk, Pål ; Jensen, Rein Magnus ; Sandell, Martin Blaauw ; Haugen, Erin; Katralen, Line M.; Bjorvatn, Bjørn (2020). A randomized controlled pilot trial of sleep health education on body composition changes following 10 weeks resistance exercise. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. Vol. 60.
https://doi.org/10.23736/S0022-4707.20.10136-1

Aaring, Vegard Fånes ; Sandell, Martin Blaauw (2019). På leting etter bevegelseslæring i fagets styringsdokumenter. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. p. 133-153. Cappelen Damm Akademisk.

Kvikstad, Ingvild ; Sandell, Martin Blaauw (2016). Kroppsøving og fair play-begrepet. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. p. 67-92. Cappelen Damm Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete