Norwegian version
Siw Helen Martinsen Watz

Siw Helen Martinsen Watz

Research projects

Scientific publications

Watz, Siw Helen Martinsen ; Ingstad, Kari (2023). Multitasking og acting helsefagarbeiderlærlingers strategier for å imøtekomme krav og forventninger. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 8.
https://doi.org/10.7577/sjvd.5110

Watz, Siw Helen Martinsen (2022). Selvstendige helsefagarbeidere i morgendagens helsetjeneste. 24 p. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 12.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2212395

Watz, Siw Helen Martinsen ; Ingstad, Kari (2022). Keeping calm on a busy day—an interpersonal skill home care patients desire in health workers: hermeneutical phenomenological method. 10 p. BMC Nursing. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12912-022-00825-1These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete