Norwegian version
Svanhild Kristine Berntsen

Svanhild Kristine Berntsen

Publications and research

Dissemination

Nore, Hæge; Brevik, Birger; Lahn, Leif Christian; Berntsen, Svanhild Kristine (2022). E-portfolio didactics for vocational education and training. A Norwegian case (HELDAL) in action. NORDYRK 2022. Linköpings Universitet.

Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian; Brevik, Birger; Berntsen, Svanhild Kristine (2021). ePortfolier i nordisk yrkesutdanning – hvordan brukes de og hvordan kan de forbedres?. NORDYRK 2021. Linköpings Universitet.

Berntsen, Svanhild Kristine (2021). PRODYRK Yrkesfaglærerens profesjonsfaglige digitale kompetanseutvikling ved utprøving av digitale ePortfolios. NORDYRK. Linköping universitet.

Berntsen, Svanhild Kristine; Brevik, Birger (2020). HELDAL prosjektsamarbeid med Helse- og oppvekstfag. Fagforum Helse- og oppvekstfag i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Berntsen, Svanhild Kristine (2020). HELDAL presentasjon okt nov 2020. Digitale møter med faglige fora i Vestfold Telemark og Rogaland FK.

Berntsen, Svanhild Kristine (2020). HELDAL presentasjon mai 2020. Digitale møter med yrkesfaglære, elever/lærlinger, opplæringskontor.

Berntsen, Svanhild Kristine (2017). Skoleutviklingsprosjekter i videregående skole. Bedre Skole . Vol. 3.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete