English version
Svanhild Kristine Berntsen

Svanhild Kristine Berntsen

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Berntsen, Svanhild Kristine; Johannesen, Hedvig Skonhoft (2023). Fra logg til blogg: Yrkesfaglæreres digitale kompetanseutvikling gjennom designbassert praktikerforskning. 26 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 13.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313128Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig