English version
Svanhild Kristine Berntsen

Svanhild Kristine Berntsen

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Berntsen, Svanhild Kristine ; Johannesen, Hedvig Skonhoft (2023). Fra logg til blogg: Yrkesfaglæreres digitale kompetanseutvikling gjennom designbassert praktikerforskning. 26 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 13.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313128

Lahn, Leif Christian ; Berntsen, Svanhild Kristine (2023). Frameworking vocational teachers’ digital competencies: An integrative literature review and synthesis. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/njcie.5322Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig