English version
Hæge Nore

Hæge Nore

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi   Pedagogiske fag

Emner

Vurdering   Arbeidslivslæring   Yrkespedagogikk   Arbeidsplasslæring   Realkompetanse   Fag og yrkesopplæring   Instruktøropplæring

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Nore, Hæge ; Lindberg, Viveca (2021). Editorial: Assessment in Nordic VET. Nordic Journal of Vocational Education and Training.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.20103iii

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate ; Lahn, Leif Christian ; Nore, Hæge (2021). Writing Competences in Norwegian Vocational Education and Training: - How Students and Apprentices Express their Professional Competences. 21 s. Vocations and Learning. Vol. 14.
https://doi.org/10.1007/s12186-020-09262-0

Lahn, Leif Christian ; Nore, Hæge (2019). Large scale studies of holistic professional competence in vocational education and training (VET). The case of Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training. Vol. 6.
https://doi.org/10.13152/IJRVET.6.2.2

Lahn, Leif Christian ; Nore, Hæge (2018). ePortfolios as Hybrid Learning Arenas in Vocational Education and Training. Choy, Sarojni; Wärvik, Gun-Britt; Lindberg, Viveca (Red.). Integration of Vocational Education and Training Experiences: Purposes, Practices and Principles. s. 207-226. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-981-10-8857-5_11

Nore, Hæge (2015). Re-Contextualizing Vocational Didactics in Norwegian Vocational Education and Training. International Journal for Research in Vocational Education and Training. Vol. 2.
https://doi.org/10.13152/IJRVET.2.3.4

Nore, Hæge ; Lahn, Leif Christian (2015). Trade Examinations – Questions of Ownership and Validity. Gessler, Michael; Freund, Larissa (Red.). Crossing Boundaries in Vocational Education and Training: Innovative Concepts for the 21st Century. s. 237-241. Evaluate Europe Handbook Series.

Nore, Hæge ; Lahn, Leif Christian (2014). Bridging the Gap between Work and Education in Vocational Education and Training. A study of Norwegian Apprenticeship Training Offices and E-Portfolio Systems. International Journal for Research in Vocational Education and Training. Vol. 1.
https://doi.org/10.13152/IJRVET.1.1.2

Nore, Hæge ; Lahn, Leif Christian (2013). "Vi gjør så godt vi kan". Lokale og faglige variasjoner i arbeid med innhold og vurdering i yrkesopplæring på Vg2. Høst, Håkon (Red.). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen: Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. s. 73-96. NIFU, FAFO, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Bergen. http://www.nifu.no/files/2013/05/NIFUrapport2013-2

Nore, Hæge ; Lahn, Leif Christian (2012). Innhold og vurdering. Høst, Håkon (Red.). Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. s. 33-43. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Engelien, Kirsti Lyngvær; Johannesen, Monica ; Nore, Hæge (2011). Læringslandskap i endring - en utfordring for skoleutvikling. Erstad, Ola; Hauge, Trond Eiliv (Red.). Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring. s. 211-230. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig