English version
Hæge Nore

Hæge Nore

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi   Pedagogiske fag

Emner

Vurdering   Arbeidslivslæring   Yrkespedagogikk   Arbeidsplasslæring   Realkompetanse   Fag og yrkesopplæring   Instruktøropplæring

Forskningsprosjekter

  • EGREEN+

    Prosjektet handler om småbedrifters og de grønne bransjenes klima – og miljøutfordringer.

Vitenskapelige publikasjoner

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge (2020). Writing competences in Norwegian Vocational Education and Training: - how students and apprentices express their professional competences. Vocations and Learning .

Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge (2019). Large scale studies of holistic professional competence in vocational education and training (VET). The case of Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10852/76534

Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge (2018). ePortfolios as Hybrid Learning Arenas in Vocational Education and Training. Choy, Sarojni; Wärvik, Gun-Britt; Lindberg, Viveca (Red.). Integration of Vocational Education and Training Experiences: Purposes, Practices and Principles. chap 11. s. 207-226. Springer.

Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian (2015). Trade Examinations – Questions of Ownership and Validity. Gessler, Michael; Freund, Larissa (Red.). Crossing Boundaries in Vocational Education and Training: Innovative Concepts for the 21st Century. Kap 16. s. 237-241.

Nore, Hæge (2015). Re-Contextualizing Vocational Didactics in Norwegian Vocational Education and Training. International Journal for Research in Vocational Education and Training . Vol. 2.
http://www.ijrvet.net/index.php/IJRVET/article/dow...

Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian (2014). Bridging the Gap between Work and Education in Vocational Education and Training. A study of Norwegian Apprenticeship Training Offices and E-Portfolio Systems. International Journal for Research in Vocational Education and Training . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/10642/2438

Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian (2013). "Vi gjør så godt vi kan". Lokale og faglige variasjoner i arbeid med innhold og vurdering i yrkesopplæring på Vg2. Høst, Håkon (Red.). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen: Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. kapittel 2. s. 73-96.
http://www.nifu.no/files/2013/05/NIFUrapport2013-2...

Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian (2012). Innhold og vurdering. Høst, Håkon (Red.). Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. kapittel 3. s. 33-43.

Engelien, Kirsti Lyngvær; Johannesen, Monica; Nore, Hæge (2011). Læringslandskap i endring - en utfordring for skoleutvikling. Erstad, Ola; Hauge, Trond Eiliv (Red.). Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring. Kapittel 11. s. 211-230. Gyldendal Akademisk.

Nore, Hæge; Engelien, Kirsti Lyngvær; Johannesen, Monica (2010). TPACK as shared, distributed knowledge. Gibson, David; Dodge, Bernie (Red.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010. Paper. s. 3920-3925. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/fpv/33991

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig