English version
Ole Johnny Olsen

Ole Johnny Olsen

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Ole Johnny; Persson Thunqvist, Daniel; Hallqvist, Anders (2018). Building and construction. A critical case for the future of vocational education. Jørgensen, Christian Helms; Olsen, Ole Johnny; Persson Thunqvist, Daniel (Red.). Vocational Education in the Nordic Countries: Learning from Diversity. Kapittel 7. s. 160-195. Routledge.

Jørgensen, Christian Helms; Olsen, Ole Johnny; Persson Thunqvist, Daniel (2018). Vocational Education in the Nordic Countries: Learning from Diversity. ISBN: 9781138219809. 260 s. Routledge.

Olsen, Ole Johnny (2018). On the socio-cultural foundations of democratic capitalism: experiences from the Norwegian case. Halvorsen, Tor; Tapscott, Chris; Cruz- Del Rosario, Teresita (Red.). The Democratic Development State: North-South Perspectives. Kapittel. s. 177-205. Ibidem-Verlag.

Olsen, Ole Johnny (2015). Sosialdemokratiet og arbeiderklassens integrasjon i det borgerlige samfunnet. Rødt!. Vol. 44.

Olsen, Ole Johnny (2015). Apprenticeship and collective skill formation rooted in a moral economy. Kraus, Katrin; Weil, Markus (Red.). Berufliche Bildung. Historisch - aktuell - international. Festschrift zum 60. Geburtstag von Philipp Gonon. kapittel. s. 151-157.

Olsen, Ole Johnny (2013). Learning from an early encounter with The Power Elite. Scott, John; Nilsen, Ann (Red.). C. Wright Mills and The Sociological Imagination. kapittel. s. 222-226. Edward Elgar Publishing.

Olsen, Ole Johnny (2013). Reforms in Norwegian VET and hegemonic influences from general education. Gonon, Philipp; Lassnigg, Lorenz; Wahle, Manfred (Red.). Just a Process. Views on the Relations between Research, Practice and Politics in the Sector of VET. Festschrift for Anja Heikkinen. kapittel. s. 117-125. Peter Lang Publishing Group.

Olsen, Ole Johnny (2013). Challenges to the Broadening and Specialization of Norwegian Vocational Education. Kattein, Martina; Vonken, Matthias (Red.). Zeitbetrachtungen. Bildung - Arbeit - Biograpfie. Festschrift für Rudolf Husemann. kapittel. s. 95-107. Peter Lang Publishing Group.

Olsen, Ole Johnny (2013). Læring og sosialisering i yrkesutdanningen - praksisansatsens standhaftighet. Sosiologisk Årbok .

Olsen, Ole Johnny (2013). Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring. Spenninger i/mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 97.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig