English version
Trine Deichman-Sørensen

Trine Deichman-Sørensen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Yrkespedagogikk

Vitenskapelige publikasjoner

Deichman-Sørensen, Trine (2015). "Lik kvalitet" - fra yrkesstyring til ytrestyring, fra praksisfellesskap til fellesmarked. Eikeland, Olav; Hiim, Hilde; Schwencke, Eva (Red.). Yrkespedagogiske perspektiver. s. 219-270. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G

Deichman-Sørensen, Trine (2009). Boundary learning - work complexities and reflexive practice in action research. Brøgger, Benedicte; Eikeland, Olav (Red.). Turning to practice with action research. s. 261-285. Peter Lang Publishing Group.

Deichman-Sørensen, Trine (1999). Reform 94 - fra implementering til reform?. Kvalsund, Rune; Deichman-Sørensen, Trine; Aamodt, Per Olaf (Red.). Videregående opplæring - ved en skilleveg? : forskning fra den nasjonale evalueringen av Reform 94. Aschehoug & Co.

Kvalsund, Rune; Deichman-Sørensen, Trine ; Aamodt, Per Olaf (1999). Videregående opplæring - ved en skilleveg?. ISBN: 9788251839068. 397 s. Aschehoug & Co.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig