Norwegian version
Trine Deichman-Sørensen

Trine Deichman-Sørensen

Fields of study

Academic disciplines

Sociology

Subject areas

Vocational pedagogic

Scientific publications

Deichman-Sørensen, Trine (2015). "Lik kvalitet" - fra yrkesstyring til ytrestyring, fra praksisfellesskap til fellesmarked. Yrkespedagogiske perspektiver. kap 10. p. 219-270. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Deichman-Sørensen, Trine (2009). Boundary learning - work complexities and reflexive practice in action research. Brøgger, Benedicte; Eikeland, Olav (Ed.). Turning to practice with action research. x. p. 261-285. Peter Lang Publishing Group.

Deichman-Sørensen, Trine (1999). Reform 94 - fra implementering til reform?. Kvalsund, Rune; Deichman-Sørensen, Trine; Aamodt, Per Olaf (Ed.). Videregående opplæring - ved en skilleveg? : forskning fra den nasjonale evalueringen av Reform 94. Kapittel.

Kvalsund, Rune; Deichman-Sørensen, Trine; Aamodt, Per Olaf (1999). Videregående opplæring - ved en skilleveg?. ISBN: 9788251839068. 397 p. Aschehoug & Co.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete