English version
Leif Christian Lahn

Leif Christian Lahn

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Bedriftsintern opplæring   Endringsprosesser   Forskningsmetode   IKT i undervisning   Prosjektledelse   Arbeidslivspedagogikk   Profesjonslæring

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge (2021). Writing competences in Norwegian Vocational Education and Training: - how students and apprentices express their professional competences. Vocations and Learning .
https://link.springer.com/article/10.1007/s12186-0...

Elvebakk, Beate; Nævestad, Tor-Olav; Lahn, Leif Christian (2020). Mandatory periodic training for professional drivers: A Norwegian study of implementation and effects. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour . Vol. 72.

Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge (2019). Large scale studies of holistic professional competence in vocational education and training (VET). The case of Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10852/76534

Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge (2018). ePortfolios as Hybrid Learning Arenas in Vocational Education and Training. Choy, Sarojni; Wärvik, Gun-Britt; Lindberg, Viveca (Red.). Integration of Vocational Education and Training Experiences: Purposes, Practices and Principles. chap 11. s. 207-226. Springer.

Lahn, Leif Christian (2016). Organizational teaching and learning – a (re)view from educational science. Learning Organization . Vol. 23.

Lahn, Leif Christian; Erikson, Truls (2016). Entrepreneurship education by design. Education + Training . Vol. 58.

Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian (2015). Trade Examinations – Questions of Ownership and Validity. Gessler, Michael; Freund, Larissa (Red.). Crossing Boundaries in Vocational Education and Training: Innovative Concepts for the 21st Century. Kap 16. s. 237-241.

Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian (2014). Bridging the Gap between Work and Education in Vocational Education and Training. A study of Norwegian Apprenticeship Training Offices and E-Portfolio Systems. International Journal for Research in Vocational Education and Training . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/10642/2438

Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian (2013). "Vi gjør så godt vi kan". Lokale og faglige variasjoner i arbeid med innhold og vurdering i yrkesopplæring på Vg2. Høst, Håkon (Red.). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen: Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. kapittel 2. s. 73-96.
http://www.nifu.no/files/2013/05/NIFUrapport2013-2...

Fugeli, Pål; Lahn, Leif Christian; Mørch, Anders Irving (2013). Shared prolepsis and intersubjectivity in open source development: expansive grounding in distributed work. Bruckman, Amy; Counts, Scott; Lampe, Cliff; Terveen, Loren (Red.). Proceedings of the 2013 conference on Computer supported cooperative work. paper i proceedings. s. 129-144. ACM Publications.
http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2441776.244179...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig