English version
Arne Ronny Sannerud

Arne Ronny Sannerud

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Aksjonsforskning   Evaluering   Arbeidsplasslæring   Yrkesdidaktikk

Regioner

Afrika   Øst-Europa   Vest-Europa

Land

Kirgisistan   Uganda

Vitenskapelige publikasjoner

Sannerud, Arne Ronny (2019). Vocational Pedagogy. Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin; Krøvel, Roy (Red.). Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. Uppskilling and Professionalisation. s. 231-248. African Minds.

Arinaitwe, Dinavence; Sannerud, Arne Ronny (2019). Analysing the Interplay Between Institutional-Based and Workplace Learning. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Marcano, Laura; Haugen, Finn; Sannerud, Arne Ronny; Komulainen, Tiina M. (2019). Review of simulator training practices for industrial operators: How can individual simulator training be enabled?. Safety Science . Vol. 115.
http://hdl.handle.net/11250/2626606

Komulainen, Tiina M.; Sannerud, Arne Ronny (2018). Learning transfer through industrial simulator training: Petroleum industry case. 19 s. Cogent Education . Vol. 5.
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331186X....

Sannerud, Arne Ronny; Arinaitwe, Dinavence (2016). Analysing the Interplay Between Institutional-Based and Workplace Learning. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling .

Spetalen, Halvor; Sannerud, Ronny (2013). Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi. 17 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 3.
http://www.nordyrk.org/

Komulainen, Tiina Marjatta; Sannerud, Ronny; Nordhus, Håvard; Nordsteien, Bjarne (2012). Economic benefits of training simulators. World Oil .
http://www.worldoil.com/supplement-detail.aspx?sup...

Sannerud, Ronny; Holmesland, Icara Da Silva (2010). Can practice-based learning foster knowledge creation? Experiences with practice based learning within technical and vocational teacher education. Montané, Mireia; Salazar, Joana (Red.). ATEE 2009 Annual conference proceedings : Palma de Mallorca. Kapittel. s. 2-18. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.
http://www.atee1.org/uploads/atee_2009_conference_...

Sannerud, Ronny (2009). Hvordan opplever studenter i høyere utdanning læring i bedrift?. NN, . (Red.). Arbeidsplassen som campus - kvalitet gjennom samarbeid : denne raporten drøfter vilkårene for, og erfaringer med, samarbeid mellom universitets- og høgskolesektoren og arbeidslivet. faglig_bok_institusjon. s. 37-48.
http://norgesuniversitetet.no/files/Arbeidsplassen...

Sannerud, Ronny (2006). Methods for developing the construction site as a learning space. Nielsen, Kurt Aagaard; Svensson, Lennart (Red.). Action and interactive research: beyond practice and theory. 14. s. 333-351. Shaker Publishing.
http://brage.bibsys.no/hiak/handle/URN:NBN:no-bibs...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig