English version
Halvor Spetalen

Halvor Spetalen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Yrkespedagogikk   Yrkesfaglærerutdanning   Yrkesopplæring

Vitenskapelige publikasjoner

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Spetalen, Halvor (2020). Arbeid med skriving i yrkesfaglærerutdanningen. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 14.

Eben, Bjørn; Spetalen, Halvor (2020). Nye læreplaner i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag - Kompetanse for fremtiden?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 5.
https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/vi...

Spetalen, Halvor; Eben, Bjørn (2018). FoU-baserte læringsaktiviteter i yrkesfaglærerutdanning: Sammenheng mellom utdanning og profesjonsutøvelse?. FoU i praksis . Vol. 12.

Spetalen, Halvor (2017). Teori og praksis i yrkesfaglige læreplaner – myter og realiteter. 18 s. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 2.
https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/vi...

Spetalen, Halvor (2017). Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og betydning i restaurant- og matfagyrker. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 7.
http://www.njvet.ep.liu.se/issues/2017/v7/i1/06/nj...

Spetalen, Halvor (2016). Forskningsbasert undervisning i yrkesfaglærerutdanningen – retorikk eller realitet?. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Kapittel 7. s. 122-142. Gyldendal Akademisk.

Spetalen, Halvor; Sannerud, Ronny (2013). Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi. 17 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 3.
http://www.nordyrk.org/

Spetalen, Halvor (2010). Å strukturere en fagtekst. Arntzen, Erik; Tolsby, June (Red.). Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk. faglig_bok_institusjon. s. 275-283.

Spetalen, Halvor (2005). Å strukturere en fagtekst. Howe, Alec; Høium, Kari; Kvernmo, Gerd; Knutsen, Ingrid Ruud (Red.). Studenten som forsker i utdanning og yrke : vitenskapelig tenkning og metodebruk. faglig_bok_institusjon. s. 269-277.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig