English version
Jorunn Dahlback

Jorunn Dahlback

Kort om

Jorunn Dahlback har hovedfag i yrkespedagogikk, er dosent ved institutt for yrkesfaglærerutdanning, og leder av forskningsgruppen Fag- og yrkesopplæring i kontinuerlig endring (FYKE) ved OsloMet. Dahlback har fagbrev som blomsterdekoratør med toårig teknisk fagskoleutdanning fra Tyskland, og har vært daglig leder i Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor – BLOK.

Dahlback har undervist og forsket ved treårig yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet siden 2001. Dahlback har også ledet eksterne oppdrag, nasjonale videreutdanningstilbud for yrkesfaglærere, og har deltatt aktivt i utdanningspolitisk arbeid internasjonalt og nasjonalt. Forskningsinteressen er knyttet til yrkesrelevans i opplæringen, vurdering, samarbeid skole, arbeidsliv og universitet. Undervisningen har særlig vært orientert rundt temaene yrkesdidaktikk, yrkespedagogikk, læreplanutvikling, forsknings- og utviklingsarbeid med vekt på utvikling av relevant yrkesfaglærerkompetanse i et yrkes- og samfunnsperspektiv. 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner

Aksjonsforskning   Tilpasset opplæring   Vurdering   Livslang læring   Arbeidslivslæring   Erfaringslæring   Læring og undervisning   Yrkespedagogikk   Deltagende aksjonsforskning   Fagopplæring   Yrkesdidaktikk   Fag og yrkesopplæring   Ledelse av læring   Yrkesretting av fellesfag

Forskningsprosjekter

  • EGREEN+

    Prosjektet handler om småbedrifters og de grønne bransjenes klima- og miljøutfordringer.

Vitenskapelige publikasjoner

Dahlback, Jorunn ; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2022). Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4573

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2020). The Importance of Authentic Workplace-Based Assessment: A Study From VET Teacher Education. 22 s. International Journal for Research in Vocational Education and Training. Vol. 7.
https://doi.org/10.13152/ijrvet.7.3.3

Dahlback, Jorunn (2019). Yrkesretting av yrkesfaglige utdanningsprogram. Lyngsnes, Kitt Margaret; Rismark, Marit (Red.). Yrkesopplæring. s. 87-103. Gyldendal Akademisk.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3234

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3234

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole. 21 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 8.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188357

Dahlback, Jorunn ; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Utvikling av relevant kompetanse gjennom den treårige yrkesfaglærerutdannelse. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.). Tett på yrkesopplæring. s. 112-130. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn ; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Yrkesfaglærerens kompetanse i fremtidens skole. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.). Tett på yrkesopplæring. s. 89-111. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn ; Hansen, Kari (2015). Demokratiske læringsarenaer i aksjonsforskning: pedagogiske verksteder og framtidsverksteder. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.). Tett på yrkesopplæring. s. 131-144. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn ; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Rokkones, Klara (2014). Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. Høihilder, Eli Kari; Lingås, Lars Gunnar (Red.). Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. s. 339-354. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig