English version
Hedvig Johannesen

Hedvig Johannesen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag   Sosiologi

Emner

Kunnskapssosiologi   Livslang læring   Utdanningsvitenskap

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Berntsen, Svanhild Kristine; Johannesen, Hedvig Skonhoft (2023). Fra logg til blogg: Yrkesfaglæreres digitale kompetanseutvikling gjennom designbassert praktikerforskning. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 13.

Johannesen, Hedvig Skonhoft; Kverneggen, Kari-Anne Helleberg; Øgård, Monika (2022). Læring på tvers: Hvordan kan yrkesfaglæreren legge til rette for boundary learning for elever i arbeidslivspraksis?. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/2999449

Johannesen, Hedvig Skonhoft; Øyan, Petter; Magnus, Ellen Merethe (2021). Combining Lifelong Learning and Social Enterprise in Integrated University-Professional Learning. Halsall, Jamie P.; Oberoi, Roopinder; Snowden, Michael (Red.). Social Enterprise in the Higher Education Sector. Kapittel. s. 73-90. Cambridge Scholars Publishing.
https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-52...

Ferrer, Marlen; Johannesen, Hedvig; Wetlesen, Annika; Aas, Per Anders (2021). Burde Greta heller vært på skolen? Om vilkårene for systemkritisk tenkning i skolen, med elevenes klimaopprør som utgangspunkt. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 5.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Johannesen, Hedvig Skonhoft (2019). Miskjennelse av yrkesfaglig kulturell kapital i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 103.

Johannesen, Hedvig; Øyan, Petter; Magnus, Ellen Merethe (2018). 'Back into your arms' - Exploring models for integrated university-professional learning in a lifelong perspective. Journal of Widening Participation and Lifelong Learning . Vol. 20.

Johannesen, Hedvig Skonhoft; Tarrou, Anne-Lise Høstmark (2010). Perspektiver på kunnskapssyn ved læring i yrkesfagopplæringen. Aamodtsbakken, Bente (Red.). Læring og medvirkning. Del 1. s. 93-107. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig