English version
Hedvig Johannesen

Hedvig Johannesen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kunnskapssosiologi   Livslang læring

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Institutt for pedagogikk, UiO; Inst. for sosiologi og samfunnsgeografi UiO; Nordic Educational Research Association (NERA); ATEE (Association for Teacher Education Europe); NORDYRK (Nordisk yrkespedagogisk og yrkesdidaktisk nettverk).

Vitenskapelige publikasjoner

Johannesen, Hedvig Skonhoft (2019). Miskjennelse av yrkesfaglig kulturell kapital i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 103.

Johannesen, Hedvig; Øyan, Petter; Magnus, Ellen Merethe (2018). 'Back into your arms' - Exploring models for integrated university-professional learning in a lifelong perspective. Journal of Widening Participation and Lifelong Learning . Vol. 20.

Johannesen, Hedvig Skonhoft; Tarrou, Anne-Lise Høstmark (2010). Perspektiver på kunnskapssyn ved læring i yrkesfagopplæringen. Aamodtsbakken, Bente (Red.). Læring og medvirkning. Del 1. s. 93-107. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig