English version

Økt kvalitet innen tidlig leseopplæring i Etiopia

Prosjektet omhandler kompetanseutvikling innen tidlig leseopplæring. Målet er å øke utdanningskvaliteten i etiopiske barneskoler gjennom styrket kompetanse hos lærere og lærerutdannere i Etiopia. Prosjektet innebærer kompetanseheving av universitetsansatte, lærerutdannere og lærere, utvikling av lesemateriell på åtte ulike etiopiske språk, bygging av to bibliotek i Etiopia, samt å videreutvikle lesekulturen i samfunnet generelt.

Prosjektet jobber med kapasitetsbygging innen tidlig leseopplæring på mange nivåer av utdanningssystemet, så vel som i andre områder av det etiopiske samfunnet. Prosjektet har også fokus på barns rettigheter, samt kjønns- og likestillingsperspektiver.

Prosjektet har utviklet læreplaner på master og ph.d.-nivå innen tidlig leseopplæring. Det er nå åtte ph.d.-studenter og 15 masterstudenter som tar disse utdanningene gjennom prosjektet. Lærerutdannere fra fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) er både involvert i undervisning og veiledning av master og ph.d.-studentene, sammen med lærerutdannere fra to universiteter i Etiopia.

Prosjektet jobber også med å utvikle lesemateriell på 8 ulike etiopiske språk, til bruk i barneskoler. Videre bygger prosjektet to bibliotek, og bidrar med bevisstgjøring om betydningen av tidlig leseopplæring blant lærere, foreldre ol i lokalsamfunn. Dette gjøres gjennom workshoper, seminarer og bruk av ulike type medier. Det planlegges å publisere to bøker i et samarbeid mellom ansatte fra både OsloMet og universiteter i Etiopia, samt studenter i prosjektet.

Samarbeidspartnere

Publikasjoner

Debalkie, D. K and Eriksen, E.A.B. and (2019) Challenges Facing the Implementation of Children’s Rights in Primary Schools in Ethiopia. Journal of the European Teacher Education Network Vol. 14. p. 116-126. (oda.oslomet.no)

Norhed/IICBA (2020). Teacher's guide on early grade reading instruction - UNESCO Digital Library (unesco.org) 

Abebayehu Messele Mekonnen & Moges Yigezu (2021): Dichotic listening abilities among liturgical teachers of the Ethiopian Orthodox Church (tandfonline.com)

Aktuelt om prosjektet

Norad Funded Project (QZA-0483 ETH16/0028) | College of Humanities, Language studies, Journalism & Communication (aau.edu.et)

Our Ethiopian partners from Addis Ababa and... - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet (facebook.com)

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...