English version
Elisabeth Almaz Berger Eriksen

Elisabeth Almaz Berger Eriksen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Elisabeth Almaz (2021). A Child-Centred Discourse in Zambian Kindergartens?. 15 s. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/njcie.4148

Debalkie, Demelash Kassaye; Eriksen, Elisabeth Almaz (2019). Challenges facing the implementation of children’s rights in primary schools in Ethiopia. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 14.

Eriksen, Elisabeth Almaz ; Lindboe, Inger Marie (2008). Barns rett til medvirkning- i kirken. Prismet. Vol. 59.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig