English version
Elisabeth Almaz Berger Eriksen

Elisabeth Almaz Berger Eriksen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Elisabeth Almaz (2021). A Child-Centred Discourse in Zambian Kindergartens?. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 5.

Debalkie, Demelash Kassaye; Eriksen, Elisabeth Almaz (2019). Challenges facing the implementation of children’s rights in primary schools in Ethiopia. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 14.

Eriksen, Elisabeth Almaz; Lindboe, Inger Marie (2008). Barns rett til medvirkning- i kirken. Prismet . Vol. 59.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig