English version
Inger Marie Lindboe

Inger Marie Lindboe

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emner

Etikk   Bibelteologi   Urkristendommen   Hellenisme og kristendom   Nytestamentlig bibelteologi   Kristendom

Forskningsprosjekter

  • Utdanningsbarnehager

    Innovasjonsprosjektet er organisert rundt begrepet utdanningsbarnehager, og bygger på tanken om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet. Prosjektet søker å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt.

Vitenskapelige publikasjoner

Kaarby, Karen Marie Eid ; Lindboe, Inger Marie (2020). Læring i partnerskap: Praksislæreres erfaringer fra innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 104.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-01-04

Lindboe, Inger Marie ; Kaarby, Karen Marie Eid (2019). Praksisperioder som læringsfellesskap. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 197-217. Universitetsforlaget.

Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate ; Lindboe, Inger Marie (2018). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. ISBN: 9788215028644. 324 s. Universitetsforlaget.

Lindboe, Inger Marie (2018). The Significance of the Body - Aesthetics and Equal Status in Professional Contexts. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. s. 59-95. Vidarforlaget AS.

Kaarby, Karen Marie Eid ; Lindboe, Inger Marie (2016). The workplace as learning environment in early childhood teacher education: an investigation of work-based education. Higher Education Pedagogies. Vol. 1.
https://doi.org/10.1080/23752696.2015.1134207

Lindboe, Inger Marie (2016). Et barns verd: Vildanden som kilde til arbeid med likeverd. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Red.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. s. 267-308. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir ; Lindboe, Inger Marie (2016). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. ISBN: 978-82-7990-315-4. 344 s. Vidarforlaget AS.

Kaarby, Karen Marie Eid ; Lindboe, Inger Marie (2015). The Workplace as a Learning Environment in Early Childhood Teacher Education: An Investigation of Work-Based Education. Journal of Widening Participation and Lifelong Learning. Vol. 17.
https://doi.org/10.5456/WPLL.17.2SI.8

Lindboe, Inger Marie ; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (2015). Flerkulturelle perspektiver i lærerutdanningsfag. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. s. 13-41. Oplandske Bokforlag.

Lindboe, Inger Marie ; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (2015). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. ISBN: 978-82-7518-238-6. 303 s. Oplandske Bokforlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig