English version
Inger Marie Lindboe

Inger Marie Lindboe

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emner

Etikk   Bibelteologi   Urkristendommen   Hellenisme og kristendom   Nytestamentlig bibelteologi   Kristendom

Forskningsprosjekter

  • Utdanningsbarnehager

    Innovasjonsprosjektet er organisert rundt begrepet utdanningsbarnehager, og bygger på tanken om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet. Prosjektet søker å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt.

Vitenskapelige publikasjoner

Kaarby, Karen Marie Eid; Lindboe, Inger Marie (2020). Læring i partnerskap: Praksislæreres erfaringer fra innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Lindboe, Inger Marie; Kaarby, Karen Marie Eid (2019). Praksisperioder som læringsfellesskap. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 12. s. 197-217. Universitetsforlaget.

Lindboe, Inger Marie (2018). The Significance of the Body - Aesthetics and Equal Status in Professional Contexts. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Part I - Foundations. s. 59-95. Vidarforlaget AS.

Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (2018). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. ISBN: 9788215028644. 324 s. Universitetsforlaget.

Kaarby, Karen Marie Eid; Lindboe, Inger Marie (2016). The workplace as learning environment in early childhood teacher education: an investigation of work-based education. Higer Education Pedagogies . Vol. 1.

Lindboe, Inger Marie (2016). Et barns verd: Vildanden som kilde til arbeid med likeverd. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Red.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. 9. s. 267-308. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (2016). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. ISBN: 978-82-7990-315-4. 344 s. Vidarforlaget AS.

Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor Andre; Østberg, Sissel (2015). Innledningkapittel. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. kapittel 1. Oplandske Bokforlag.

Lindboe, Inger Marie; Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena (2015). Når naturen møter kulturen. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. kapittel. Oplandske Bokforlag.

Giæver, Katrine; Lindboe, Inger Marie; Tkachenko, Elena (2015). Når naturen møter kulturen: Muligheter for læring. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 5. Oplandske Bokforlag.

Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (2015). Flerkulturelle perspektiver i lærerutdanningsfag. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 2. s. 13-41. Oplandske Bokforlag.

Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (2015). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. ISBN: 978-82-7518-238-6. 303 s. Oplandske Bokforlag.

Kaarby, Karen Marie Eid; Lindboe, Inger Marie (2015). The Workplace as a Learning Environment in Early Childhood Teacher Education: An Investigation of Work-Based Education. Journal of Widening Participation and Lifelong Learning . Vol. 17.
http://www.ingentaconnect.com/content/openu/jwpll/...

Kaarby, Karen Marie Eid; Lindboe, Inger Marie (2014). Utvikling av arbeidsplassen som læringsarena i arbeidsplassbaserte studier. Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta; Holm, Astri (Red.). FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. kap 7. s. 55-64. Akademika forlag.
http://tapironline.no/last-ned/1367

Lindboe, Inger Marie (2012). Etikk, vitenskap og profesjonsutøvelse: Å gjøre det usynlige synlig. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Red.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. 1. s. 19-37. Universitetsforlaget.

Lindboe, Inger Marie (2012). Forskningsbasert førskolelærerutdanning: Noen perspektiver på sammenhenger mellom etikk, verdier og vitenskap. Rønning, Frode; Diesen, Rolf; Hoveid, Halvor; Pareliussen, Ingar (Red.). FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. kap 22. s. 263-274. Tapir Akademisk Forlag.

Lindboe, Inger Marie (2011). Normative values in the training of early childhood educators. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 6.

Lindboe, Inger Marie (2011). De yngsta barnens plats i kyrka och teologi. Blåder, Niclas (Red.). Och han tog dem i famnen. Texter om barn i kyrka och teologi. kapittel 3. s. 39-53.

Lindboe, Inger Marie (2010). Kropp, tro og moral:Mat og måltider i barnehagens praksis. Holthe, Asle; Wilhelmsen, Britt Unni (Red.). Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen. kapittel 6. s. 85-94. Universitetsforlaget.

Lindboe, Inger Marie (2009). Kultur og verdier : betraktninger fra et etisk perspektiv. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Red.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Kapittel. s. 95-105. Cappelen Damm Akademisk.

Lindboe, Inger Marie (2009). Barns forhold til religioner i antikken. Sandnes, Karl Olav; Skarsaune, Oskar; Aasgaard, Reidar (Red.). Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom. kapittel. s. 31-44. Tapir Akademisk Forlag.

Lindboe, Inger Marie (2009). Barn i evangeliene. Sandnes, Karl Olav; Skarsaune, Oskar; Aasgaard, Reidar (Red.). Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom. kapittel. s. 75-111. Tapir Akademisk Forlag.

Eriksen, Elisabeth Almaz; Lindboe, Inger Marie (2008). Barns rett til medvirkning- i kirken. Prismet . Vol. 59.

Lindboe, Inger Marie (2008). Berøring, velvære, estetikk og ernæring: Forståelse av spedbarnets kropp i antikken. Barn . Vol. 43.

Lindboe, Inger Marie (2008). Forkynnelse - for barn og voksne?. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis . Vol. 36.

Lindboe, Inger Marie (2008). Becoming a living community. Feminist challenges and possibilities. Journal of the European Society of Women in Theological Research . Vol. 16.

Lindboe, Inger Marie (2008). Profesjoners etiske utfordringer i et flerkulturelt samfunn. Otterstad, Ann Merete (Red.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. Del 2. s. 179-194. Universitetsforlaget.

Lindboe, Inger Marie (1999). Makt og ledelse i nytestamentlig perspektiv. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening . Vol. 7.

Lindboe, Inger Marie (1997). Maria som forbilde?. Kirke og kultur . Vol. 103.

Lindboe, Inger Marie (1993). Å lege jorden: Utfordring til en økologisk etikk. Norsk Teologisk Tidsskrift . Vol. 94.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig