English version
Inger Marie Lindboe

Inger Marie Lindboe

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emner

Etikk   Bibelteologi   Urkristendommen   Hellenisme og kristendom   Nytestamentlig bibelteologi   Kristendom

Forskningsprosjekter

  • Utdanningsbarnehager

    Innovasjonsprosjektet er organisert rundt begrepet utdanningsbarnehager, og bygger på tanken om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet. Prosjektet søker å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt.

Vitenskapelige publikasjoner

Kaarby, Karen Marie Eid; Lindboe, Inger Marie (2020). Læring i partnerskap: Praksislæreres erfaringer fra innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Lindboe, Inger Marie; Kaarby, Karen Marie Eid (2019). Praksisperioder som læringsfellesskap. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 12. s. 197-217. Universitetsforlaget.

Lindboe, Inger Marie (2018). The Significance of the Body - Aesthetics and Equal Status in Professional Contexts. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Part I - Foundations. s. 59-95. Vidarforlaget AS.

Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (2018). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. ISBN: 9788215028644. 324 s. Universitetsforlaget.

Kaarby, Karen Marie Eid; Lindboe, Inger Marie (2016). The workplace as learning environment in early childhood teacher education: an investigation of work-based education. Higer Education Pedagogies . Vol. 1.

Lindboe, Inger Marie (2016). Et barns verd: Vildanden som kilde til arbeid med likeverd. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Red.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. 9. s. 267-308. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (2016). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. ISBN: 978-82-7990-315-4. 344 s. Vidarforlaget AS.

Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor Andre; Østberg, Sissel (2015). Innledningkapittel. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. kapittel 1. Oplandske Bokforlag.

Lindboe, Inger Marie; Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena (2015). Når naturen møter kulturen. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. kapittel. Oplandske Bokforlag.

Giæver, Katrine; Lindboe, Inger Marie; Tkachenko, Elena (2015). Når naturen møter kulturen: Muligheter for læring. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 5. Oplandske Bokforlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig