English version
Emad Al-Rozzi

Emad Al-Rozzi

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Tollefsrud, Mette; Al-Rozzi, Emad; Lindboe, Inger Marie (2019). REACH - Picture of Challenges in some Districts in Oslo Norway. Family and youth marginalization in urban areas. University College Copenhagen.

Alrozzi, Emad (2015). De mindreårige perspektiv: Flerårig erfaring med kommunikasjon på omsorgssenteret. Vergeforeningens jubileumsmøte. Vergeforeningens i Norge.

Alrozzi, Emad (2015). Practical and Philosophical uaspects of care for unaccompanied asylum seeking children. Fagseminar med verger fra Hellas. Vergeforening i Norge.

Al-Rozzi, Emad (2014). Stjålet frihet – stjålet barndom: palestinske barn i israelske fengsler.
http://globaliseringskonferansen.com/2014/10/17/st...

Al-Rozzi, Emad (2014). Etisk dilemmaer i arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere. Fagdag- barnvern. Barnevern- Bærum kommune.

Al-Rozzi, Emad (2014). Ulemper med å være statsløs. EKKO program. NRK.

Al-Rozzi, Emad (2014). Etisk dilemmaer i forskning med asylsøkere barn. Doktorgradkurs- Etikk kurs. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Al-Rozzi, Emad (2014). Theoretical and practical understanding of care in transition for unaccompanied asylum seeking children. Fagdag. Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Al-Rozzi, Emad (2013). Omsorg i overgang for enslige, mindreårige asylsøkere på omsorgssentre: Endringer i banas erfaring av hverdagslivet. «Snakk med oss» Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis konferanse. HIOA- Snakk med oss.

Al-Rozzi, Emad (2012). Refugee children: A human rights perspective. Guest lecture _ Amsterdam. Amsterdam University of Applied Sciences.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig