English version

Kulturelt mangfold og flerspråklighet i et globalt perspektiv

Gruppa er sammensatt av deltakere med ulike og varierte perspektiver på mangfold i barnehage og skole: språklig, kulturelt, religiøst og estetisk. Forskningsinteressene strekker seg fra transspråking til internasjonalisering, hvithet og rasisme.

Mange av mulighetene og utfordringene utdanningssektoren i Norge står ovenfor i dag er knyttet til globalisering og migrasjon. Det er derfor aktuelt å se på kulturelt mangfold og flerspråklighet i både lokale og globale perspektiver. Internasjonalisering er derfor en del av gruppens profil, og innebærer at forskningsgruppen også favner problemstillinger innen utdanningssektoren i det globale sør.  

Forskningsgruppen ønsker også å bidra med formidling av forskningsbasert kunnskap om kulturelt mangfold og flerspråklighet, og vil derfor være sentrale og synlige formidlere i samfunnsdebatten.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Forskningsprosjekter

   • Multilingual early childhood education and care for young refugee children
   • Flerkulturelle og flerspråklige praksiser i barnehager og skoler
   • Med flere språk i barnehagen
   • Flerspråklige ansatte i barnehagen
   • Experience-based learning in early childhood teacher training
   • Foreldresamarbeid med nybosatte flyktninger
   • STORBYBARN – tverrfaglig forskningsmiljø for forskning på barnehage og barndom i storby
   • PolkaNorski – utvikling av språk og kunnskap om verden i polsk og norsk hos en- og flerspråklige barn
   • Hvite skylapper
  • Samarbeidspartnere

   • Herzen Pedagogiske Universitet i St.Petersburg, Russland
   • Oslo kommune
   • NordPlus samarbeidende institusjoner
   • Skandinavisk forskningsnettverk for flerspråklighet, estetikk og mangfold