Barnehagebarn i gule refleksvester går over Jernbanetorget. Foto: Benjamin Ward.

Storbybarn – forskning på barndom i storby

Forskningsgruppen utgjør et kjernemiljøet ved Fakultet for samfunnsvitenskap og samler forskere som har forskningsinteresser rettet mot barn/barndom og familie/foreldreskap.

Forskningsgruppen omfatter forskere fra en rekke disipliner, og rommer et teoretisk og metodologisk mangfold.

Kunnskap om variasjon i barneliv/familieliv er en forutsetning for å utvikle tjenester for dem som er i en utsatt situasjon.

Forskningen rettes derfor mot utsatte barndommer så vel som "alminnelige" barndommer; både de barna/familiene som mottar særtjenester fra barnevern/familievern og de som bare benytter velferdsstatens allmenne tjenester, som skole, barnehage og fritidsorganisering.

Barnevernets tiltak, praksiser og implisitte faglige forståelser er sentrale forskningstema.

Målene Storbybarn har satt seg er å:

Storbybarn samler forskere fra:

Oslo kommune er også med som partner.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...