Barnehagebarn går over Jernbanetorget. Foto: Benjamin Ward.

Storbybarn – forskning på barndom i storby

Forskningsgruppen utgjør et kjernemiljøet ved Fakultet for samfunnsvitenskap og samler forskere som har forskningsinteresser rettet mot barn/barndom og familie/foreldreskap.

Forskningsgruppen omfatter forskere fra en rekke disipliner, og rommer et teoretisk og metodologisk mangfold. Kunnskap om variasjon i barneliv/familieliv er en forutsetning for å utvikle tjenester for dem som er i en utsatt situasjon. Forskningen rettes derfor mot utsatte barndommer så vel som "alminnelige" barndommer; både de barna/familiene som mottar særtjenester fra barnevern/familievern og de som bare benytter velferdsstatens allmenne tjenester, som skole, barnehage og fritidsorganisering. Barnevernets tiltak, praksiser og implisitte faglige forståelser er sentrale forskningstema.

Storbybarn samler forskere fra Institutt for barnehagelærerutdanning (Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier), Institutt for sosialfag (Fakultet for samfunnsvitenskap), Forbruksforskningsinstituttet SIFOArbeidsforskningsinstituttet AFIInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (Fakultet for helsevitenskap) og By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Oslo kommune er også med som partner.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...