English version
Torgeir Haugen

Torgeir Haugen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmenn litteraturvitenskap   Filosofi   Idéhistorie   Kulturvitenskap   Nordisk litteratur   Utviklingspsykologi

Emner

Barn   Henrik Ibsen   Populærlitteratur   Science fiction   Fantastisk litteratur   Barnelitteratur   Knut Hamsun   Folkeeventyr   Litteraturhistorie   Det ubevisste   Dobbeltgjengermotivet   Genreteori   Dag Solstad   Tor Åge Bringsværd   Axel Jensen   Dekadanse   Kjell Aukrust   Humor   Grunnfortellinger   Barn og unge med særlige behov   Gro Dahle og Svein Nyhus   Asbjørnsen og Moe   Det groteske   Roald Dahl

Land

Norge

Forskningsgrupper

Samarbeidsrelasjoner

Nordisk Institut, Aarhus Universitet

Vitenskapelige publikasjoner

Haugen, Torgeir (2020). Det groteske og humor i litteratur for barn og unge – med særlig henblikk på mat og måltider. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. s. 67-89. Fagbokforlaget.

Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2018). Introduction. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Forord. s. 9-21. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir (2018). Favouring the Different - Oral Fairy Tales. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Del 3. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2018). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. ISBN: 978-82-7990-317-8. 546 s. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir; Karlsson, Eivind (2017). Fra fastlagt livsbane til prosjektets åpne horisont. Mat og dannelse i barnelitteraturen. Wilhelmsen, Britt Unni (Red.). Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. 10. s. 155-169. Universitetsforlaget.

Haugen, Torgeir (2016). Det ukjente og tilfeldige. Selvbiografiske møter og studier i Hamsuns tidlige skjønnlitterære prosa. Gammelgaard, Lasse; Hornbek, Birgitte R.; Jørgensen, Henrik; Norup, Lis (Red.). Gaden. Æstetisk, sprogligt, kulturelt.. Artikkel. s. 95-107. Forlaget Spring.

Haugen, Torgeir (2016). Idealitet og selvmedlidenhet i Vildanden. Hvordan samspill mellom foreldre og barn kan føre til personlighetsforstyrrelse. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Red.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. IV Vildanden. s. 237-267. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (2016). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. ISBN: 978-82-7990-315-4. 344 s. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir (2002). Smal dekadansebok. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning .
https://www.idunn.no/edda/2002/01/bokanmeldelse_sm...

Haugen, Torgeir (2001). I tegnenes rike. Dekadente mønstre i Solstads forfatterskap. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning .
http://hdl.handle.net/10642/2976

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig