English version
Vanja Røkkum Jahnsen

Vanja Røkkum Jahnsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Nordiske språk

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jahnsen, Vanja Røkkum (2023). Å gjøre det implisitte eksplisitt: bruk av modellering som støtte for elevers arbeid med tekstrevisjon. Norsklæreren.

Jahnsen, Vanja Røkkum ; Bakken, Jonas (2020). På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden (ADNO).
https://doi.org/10.5617/adno.7847

Jahnsen, Vanja Røkkum (2002). Øst og vest for elva. På vei mot ett Oslomål?. Språklig Samling.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig