English version
Tonje Myrebøe

Tonje Myrebøe

Kort om

Jeg har en doktorgrad i utdanningsvitenskap fra OsloMet - storbyuniversitet, hvor jeg undersøkte læreres beskrivelser av sin praksis i arbeidet med forebygging av fordommer i skolen. 

Jeg underviser på samfunnsfag i lærerutdanningen, innenfor mangfoldstemaer knyttet til identitet og tilhørighet, samt diskurser, dynamikker, normer og maktforhold i samfunnet. 

 

 

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Myrebøe, Tonje ; Røthing, Åse (2021). Hvor går grensen? Læreres fortellinger om praksiser i møte med elevers nedsettende ytringer om minoritetsgrupper. Lippe, von der, Marie (Red.). Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering. s. 62-83. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-03

Myrebøe, Tonje (2021). Å by på seg selv: Læreres selvpresentasjon i arbeid med å forebygge fordommer i skolen. 384 s. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 105.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2021-04-02

Myrebøe, Tonje (2021). Nedsettende – og innafor? Læreres erfaringer med elevers bruk av stereotypier og fordomsuttrykk i klasserommet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol. 7.
https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2141Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig