English version
Tonje Myrebøe

Tonje Myrebøe

Kort om

Jeg har en doktorgrad i utdanningsvitenskap fra OsloMet - storbyuniversitet, hvor jeg undersøkte læreres beskrivelser av sin praksis i arbeidet med forebygging av fordommer i skolen. 

Jeg underviser på samfunnsfag i lærerutdanningen, innenfor mangfoldstemaer knyttet til identitet og tilhørighet, samt diskurser, dynamikker, normer og maktforhold i samfunnet. 

 

 

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Myrebøe, Tonje (2021). Å by på seg selv: Læreres selvpresentasjon i arbeid med å forebygge fordommer i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 105.

Myrebøe, Tonje; Røthing, Åse (2021). Hvor går grensen? Læreres fortellinger om praksiser i møte med elevers nedsettende ytringer om minoritetsgrupper. Lippe, von der, Marie (Red.). Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering. 3. s. 62-83. Universitetsforlaget. Forebygging av fordommer og fremme av inkluderende...

Myrebøe, Tonje (2021). Nedsettende – og innafor? Læreres erfaringer med elevers bruk av stereotypier og fordomsuttrykk i klasserommet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 7.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig