Norwegian version
Tonje Myrebøe

Tonje Myrebøe

Research projects

Scientific publications

Myrebøe, Tonje (2021). Å by på seg selv: Læreres selvpresentasjon i arbeid med å forebygge fordommer i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 105.

Myrebøe, Tonje; Røthing, Åse (2021). Hvor går grensen? Læreres fortellinger om praksiser i møte med elevers nedsettende ytringer om minoritetsgrupper. Lippe, von der, Marie (Ed.). Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering. 3. p. 62-83. Universitetsforlaget. Forebygging av fordommer og fremme av inkluderende...

Myrebøe, Tonje (2021). Nedsettende – og innafor? Læreres erfaringer med elevers bruk av stereotypier og fordomsuttrykk i klasserommet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 7.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete