Norwegian version
Tonje Myrebøe

Tonje Myrebøe

About

I have a Ph.D. in educational science from Oslo Metropolitan University, where I researched teachers' stories about their practice related to the prevention of prejudice in school. 

I teach social studies in teacher education, within topics of diversity related to identity and belonging, as well as discourses, dynamics, norms, and power relations in society. 

 

Research projects

Scientific publications

Myrebøe, Tonje (2021). Å by på seg selv: Læreres selvpresentasjon i arbeid med å forebygge fordommer i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 105.

Myrebøe, Tonje; Røthing, Åse (2021). Hvor går grensen? Læreres fortellinger om praksiser i møte med elevers nedsettende ytringer om minoritetsgrupper. Lippe, von der, Marie (Ed.). Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering. 3. p. 62-83. Universitetsforlaget. Forebygging av fordommer og fremme av inkluderende...

Myrebøe, Tonje (2021). Nedsettende – og innafor? Læreres erfaringer med elevers bruk av stereotypier og fordomsuttrykk i klasserommet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 7.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete