Norwegian version
Åse Røthing

Åse Røthing

Fields of study

Academic disciplines

Women's and gender studies   Education   Theology and religious studies

Subject areas

Gender and Theology   Discrimination   Sociology of Religion   Gender and Gender studies   Educational research   Inclusion and exclusion of miorities   Minority - Majority   Sexual and gender diversity   Diveristy studies

Research projects

Scientific publications

Johannessen, Elise Margrethe Vike ; Røthing, Åse (2022). Meningsmangfold og ubehag i klasserommet. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 106.
https://doi.org/10.18261/npt.106.1.2

Myrebøe, Tonje ; Røthing, Åse (2021). Hvor går grensen? Læreres fortellinger om praksiser i møte med elevers nedsettende ytringer om minoritetsgrupper. Lippe, von der, Marie (Ed.). Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering. p. 62-83. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-03

Røthing, Åse (2021). Seksualitet og kjønn i skolen - muligheter og utfordringer i LK20. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan; Munthe, Elaine (Ed.). Elev i skolen 5-10 : Mangfold og mestring. p. 224-244. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2021). Perspektiver på kjønn i skolen. Heldal, Janicke; Wittek, Anne Line (Ed.). Pedagogikk - en grunnbok. p. 299-316. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse ; Engebretsen, Elisabeth Lund (2019). Maktkritiske perspektiver i høyere utdanning? En undersøkelse av omfang og anvendelse i utvalgte programplaner. UNIPED. Vol. 42.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-03-02

Røthing, Åse (2019). "Ubehagets pedagogikk" - en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning?. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/fleks.3309

Røthing, Åse (2017). Sexual orientation in Norwegian science textbooks: Heteronormativity and selective inclusion in textbooks and teaching. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 67.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.06.005

Røthing, Åse (2017). Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag. ISBN: 9788202555030. 166 p. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2017). Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag. ISBN: 9788202555030. Cappelen Damm Akademisk.

Lorentzen, Gro ; Røthing, Åse (2017). Demokrati og kritisk tenkning i lærebøker. Norsk pedagogisk tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2017-02-02

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete