Norwegian version
Åse Røthing

Åse Røthing

Fields of study

Academic disciplines

Women's and gender studies   Education   Theology and religious studies

Subject areas

Gender and Theology   Discrimination   Sociology of Religion   Gender and Gender studies   Educational research   Inclusion and exclusion of miorities   Minority - Majority   Sexual and gender diversity   Diveristy studies

Research projects

Scientific publications

Røthing, Åse (2021). Seksualitet og kjønn i skolen - muligheter og utfordringer i LK20. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan; Munthe, Elaine (Ed.). Elev i skolen 5-10 : Mangfold og mestring. p. 224-244. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2021). Perspektiver på kjønn i skolen. Pedagogikk - en grunnbok. p. 299-316. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse; Engebretsen, Elisabeth Lund (2019). Maktkritiske perspektiver i høyere utdanning? En undersøkelse av omfang og anvendelse i utvalgte programplaner. UNIPED . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/11250/2622708

Røthing, Åse (2019). "Ubehagets pedagogikk" - en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning?. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 6.

Lorentzen, Gro; Røthing, Åse (2017). Demokrati og kritisk tenkning i lærebøker. Norsk pedagogisk tidsskrift .

Røthing, Åse (2017). Sexual orientation in Norwegian science textbooks: Heteronormativity and selective inclusion in textbooks and teaching. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 67.

Thomas, Paul; Røthing, Åse (2017). Exploring feminism in a multicultural classroom: using Bend it Like Beckham as a tool in a high school class. Intercultural Education . Vol. 28.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/146759...

Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia; Røthing, Åse (2017). Gamle minoriteter i det nye Norge. Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa; Plesner, Ingvill Thorson (Ed.). Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Kapittel 13. p. 255-271. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2017). Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag. ISBN: 9788202555030. 166 p. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2016). Skolen som fordoms- og forebyggingsarena?. Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen. Kapittel 3. p. 36-47.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete