Norwegian version
Åse Røthing

Åse Røthing

Fields of study

Academic disciplines

Women's and gender studies   Education   Theology and religious studies

Subject areas

Gender and Theology   Discrimination   Sociology of Religion   Gender and Gender studies   Educational research   Inclusion and exclusion of miorities   Minority - Majority   Sexual and gender diversity   Diveristy studies

Research projects

Scientific publications

Johannessen, Elise Margrethe Vike; Røthing, Åse (2022). Meningsmangfold og ubehag i klasserommet. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 106.
https://hdl.handle.net/11250/3011264

Myrebøe, Tonje; Røthing, Åse (2021). Hvor går grensen? Læreres fortellinger om praksiser i møte med elevers nedsettende ytringer om minoritetsgrupper. Lippe, von der, Marie (Ed.). Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering. 3. p. 62-83. Universitetsforlaget. Forebygging av fordommer og fremme av inkluderende...

Røthing, Åse (2021). Seksualitet og kjønn i skolen - muligheter og utfordringer i LK20. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan; Munthe, Elaine (Ed.). Elev i skolen 5-10 : Mangfold og mestring. 10. p. 224-244. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2021). Perspektiver på kjønn i skolen. Pedagogikk - en grunnbok. 17. p. 299-316. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse; Engebretsen, Elisabeth Lund (2019). Maktkritiske perspektiver i høyere utdanning? En undersøkelse av omfang og anvendelse i utvalgte programplaner. UNIPED . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/11250/2622708

Røthing, Åse (2019). "Ubehagets pedagogikk" - en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning?. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 6.

Røthing, Åse (2017). Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag. ISBN: 9788202555030. Cappelen Damm Akademisk.

Lorentzen, Gro; Røthing, Åse (2017). Demokrati og kritisk tenkning i lærebøker. Norsk pedagogisk tidsskrift .

Røthing, Åse (2017). Sexual orientation in Norwegian science textbooks: Heteronormativity and selective inclusion in textbooks and teaching. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 67.

Thomas, Paul; Røthing, Åse (2017). Exploring feminism in a multicultural classroom: using Bend it Like Beckham as a tool in a high school class. Intercultural Education . Vol. 28.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/146759...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete