English version
Åse Røthing

Åse Røthing

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kvinne- og kjønnsstudier   Pedagogiske fag   Teologi og religionsvitenskap

Emner

Kjønn og teologi   Diskriminering   Religionssosiologi   Kjønn og kjønnsforskning   Skoleforskning   Inkludering og ekskludering av minoriteter   Minoritet - majoritet   Seksualitet og kjønnsmangfold   Mangfoldsstudier

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Røthing, Åse; Engebretsen, Elisabeth Lund (2019). Maktkritiske perspektiver i høyere utdanning? En undersøkelse av omfang og anvendelse i utvalgte programplaner. UNIPED . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/11250/2622708

Røthing, Åse (2019). "Ubehagets pedagogikk" - en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning?. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 6.

Lorentzen, Gro; Røthing, Åse (2017). Demokrati og kritisk tenkning i lærebøker. Norsk pedagogisk tidsskrift .

Røthing, Åse (2017). Sexual orientation in Norwegian science textbooks: Heteronormativity and selective inclusion in textbooks and teaching. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 67.

Thomas, Paul; Røthing, Åse (2017). Exploring feminism in a multicultural classroom: using Bend it Like Beckham as a tool in a high school class. Intercultural Education . Vol. 28.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/146759...

Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia; Røthing, Åse (2017). Gamle minoriteter i det nye Norge. Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa; Plesner, Ingvill Thorson (Red.). Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Kapittel 13. s. 255-271. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2017). Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag. ISBN: 9788202555030. 166 s. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2016). Skolen som fordoms- og forebyggingsarena?. Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen. Kapittel 3. s. 36-47.

Røthing, Åse (2015). Rasisme som tema i norsk skole. Analyser av læreplaner og lærebøker og perspektiver på undervisning. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 2.
https://www.idunn.no/npt/2015/02

Røthing, Åse (2014). "Er de sinte eller vil de høre på det jeg har å si?" Utsatthet, majoritetsprivilegier og etiske utfordringer i klasserommet. Afdal, Geir; Røthing, Åse; Schjetne, Espen (Red.). Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Kapittel 4. s. 70-88. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig