English version
Åse Røthing

Åse Røthing

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kvinne- og kjønnsstudier   Pedagogiske fag   Teologi og religionsvitenskap

Emner

Kjønn og teologi   Diskriminering   Religionssosiologi   Kjønn og kjønnsforskning   Skoleforskning   Inkludering og ekskludering av minoriteter   Minoritet - majoritet   Seksualitet og kjønnsmangfold   Mangfoldsstudier

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Elise Margrethe Vike ; Røthing, Åse (2022). Meningsmangfold og ubehag i klasserommet. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 106.
https://doi.org/10.18261/npt.106.1.2

Myrebøe, Tonje ; Røthing, Åse (2021). Hvor går grensen? Læreres fortellinger om praksiser i møte med elevers nedsettende ytringer om minoritetsgrupper. Lippe, von der, Marie (Red.). Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering. s. 62-83. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-03

Røthing, Åse (2021). Seksualitet og kjønn i skolen - muligheter og utfordringer i LK20. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan; Munthe, Elaine (Red.). Elev i skolen 5-10 : Mangfold og mestring. s. 224-244. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2021). Perspektiver på kjønn i skolen. Heldal, Janicke; Wittek, Anne Line (Red.). Pedagogikk - en grunnbok. s. 299-316. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse ; Engebretsen, Elisabeth Lund (2019). Maktkritiske perspektiver i høyere utdanning? En undersøkelse av omfang og anvendelse i utvalgte programplaner. UNIPED. Vol. 42.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-03-02

Røthing, Åse (2019). "Ubehagets pedagogikk" - en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning?. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/fleks.3309

Røthing, Åse (2017). Sexual orientation in Norwegian science textbooks: Heteronormativity and selective inclusion in textbooks and teaching. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 67.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.06.005

Røthing, Åse (2017). Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag. ISBN: 9788202555030. 166 s. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2017). Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag. ISBN: 9788202555030. Cappelen Damm Akademisk.

Lorentzen, Gro ; Røthing, Åse (2017). Demokrati og kritisk tenkning i lærebøker. Norsk pedagogisk tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2017-02-02

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig