English version
Elise Margrethe Vike Johannessen

Elise Margrethe Vike Johannessen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag   Sosiologi

Emner

Diskriminering   Stereotypier, fordommer og konflikter mellom grupper   Skoleforskning   Religions- og livssynsundervisning   Makt og sosial struktur   Ungdomsforskning   Inkludering og ekskludering av minoriteter   Minoritet - majoritet   Mangfoldskompetanse

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Johannessen, Elise Margrethe Vike (2019). "No wonder people get prejudices". Learning About Islam in High School: The Perspectives of Students with Muslim Backgrounds. Conference on Racism and Religion. Centre for Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR).Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig