English version
Elise Margrethe Vike Johannessen

Elise Margrethe Vike Johannessen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag   Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Emner

Diskriminering   Stereotypier, fordommer og konflikter mellom grupper   Skoleforskning   Religions- og livssynsundervisning   Makt og sosial struktur   Ungdomsforskning   Flerkulturell lærerutdanning   Inkludering og ekskludering av minoriteter   Minoritet - majoritet   Inkluderende utdanning   Mangfoldskompetanse   Kjønn i utdanning   Iscenesettelse av kjønn

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Elise Margrethe Vike; Røthing, Åse (2022). Meningsmangfold og ubehag i klasserommet. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 106.
https://hdl.handle.net/11250/3011264

Johannessen, Elise Margrethe Vike (2021). Contesting religious boundaries at school: A case from Norway. 13 s. Critical Research on Religion (CRR) .
https://doi.org/10.1177/20503032211044431

Johannessen, Elise Margrethe Vike (2021). Blurred Lines: The Ambiguity of Disparaging Humour and Slurs in Norwegian High School Boys’ Friendship Groups. Young - Nordic Journal of Youth Research .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig