Norwegian version
Erik Ryen

Erik Ryen

Research projects

  • Critical thinking in primary education

    KriT is an interdisciplinary project aiming at developing educational models for critical thinking in primary education using children’s literature and news.

Scientific publications

Ryen, Erik; Jegstad, Kirsti Marie (2022). ‘It is like a hammer and toothbrush; you need it for the rest of your life’ – Five Norwegian teachers’ experiences of working at a ‘thinking school’. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) .

Ryen, Erik; Jøsok, Evy (2021). Citizenship-as-knowledge: How perspectives from Bildung-centred Didaktik can contribute to European Citizenship Education beyond competence. European Educational Research Journal .

Ryen, Erik (2021). Valg av fagstoff og progresjon som didaktiske utfordringer i samfunnsfag. Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise (Ed.). Samfunnsfagdidaktikk. Kapittel 3. p. 44-66. Universitetsforlaget.

Bjørkvold, Tuva; Ryen, Erik (2021). Exploring the perceived learning of ‘students as researchers’ through two theoretical lenses. Journal of Curriculum Studies . Vol. 53.

Jegstad, Kirsti Marie; Ryen, Erik (2020). Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i grunnskolens naturfag og samfunnsfag – en læreplananalyse. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Ryen, Erik (2020). Klasseledelse og kritisk tenkning i samfunnsfag. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Kapittel 14. p. 242-259. Gyldendal Akademisk.

Ryen, Erik (2019). Klafki's critical constructive Didaktik and the epistemology of critical thinking. Journal of Curriculum Studies . Vol. 52.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220...

Ryen, Erik (2019). Nyheter og kritisk tenkning i samfunnsfag. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Ed.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. Kapittel 4. p. 69-87. Universitetsforlaget.

Ferrer, Marlen; Jøsok, Evy; Ryen, Erik; Wetlesen, Annika; Aas, Per Anders (2019). Hva er kritisk tenkning i samfunnsfag?. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Ed.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. Kapittel 1. p. 11-29. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bok...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete