Norwegian version
Erik Ryen

Erik Ryen

Research projects

  • Critical thinking in primary education

    KriT is an interdisciplinary project aiming at developing educational models for critical thinking in primary education using children’s literature and news.

Scientific publications

Jegstad, Kirsti Marie; Ryen, Erik (2020). Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i grunnskolens naturfag og samfunnsfag – en læreplananalyse. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Ryen, Erik (2020). Klasseledelse og kritisk tenkning i samfunnsfag. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Kapittel 14. p. 242-259. Gyldendal Akademisk.

Ryen, Erik (2019). Klafki's critical constructive Didaktik and the epistemology of critical thinking. Journal of Curriculum Studies . Vol. 52.

Ryen, Erik (2019). Nyheter og kritisk tenkning i samfunnsfag. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Ed.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. Kapittel 4. p. 69-87. Universitetsforlaget.

Ferrer, Marlen; Jøsok, Evy; Ryen, Erik; Wetlesen, Annika; Aas, Per Anders (2019). Hva er kritisk tenkning i samfunnsfag?. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Ed.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. Kapittel 1. p. 11-29. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bok...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete