Norwegian version
Øystein Brekke

Øystein Brekke

Fields of study

Academic disciplines

Humanities

Scientific publications

Brekke, Øystein (2022). Religions- og livssynsfaget som fagleg konglomerat – fagontologi, vitskapsfag, skulefag. Prismet . Vol. 73.
https://www.academia.edu/82395873/Religions_og_liv...

Brekke, Øystein (2020). Critique of Religion, Critique of Reason: Criticising Religion in the Classroom. Mjaaland, Marius Timmann (Ed.). The Reformation of Philosophy. Kapittel. p. 259-269. Mohr Siebeck.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/...

Brekke, Øystein (2018). Religionskritikk i klasserommet. Fag, kritikk og ontologi i norsk skule. Prismet .
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/...

Brekke, Øystein (2016). Arkeologi og teleologi. Paul Ricoeurs dialektiske kulturteori. Karlsen, Mads Peter; Sandbeck, Lars (Ed.). Og teologi. Festskrift til Carsten Pallesen. Kapittel. p. 51-73.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/...

Brekke, Øystein (2016). Bonfire of the Vanities: Moral Dynamics in Ibsen's Brand. Ibsen Studies . Vol. 16.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/150218...

Brekke, Øystein (2014). Danning i eigne og andres rom. Religion, danning og didaktikk i den fleirkulturelle barnehagen. Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann (Ed.). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Kapittel 10. p. 175-197. Fagbokforlaget.

Brekke, Øystein (2013). On the Subject of Epigenesis. An Interpretive Figure in Paul Ricoeur. Mjaaland, Marius Timmann; Houlind Rasmussen, Ulrik; Stoellger, Philipp (Ed.). Impossible time : past and future in the philosophy of religion. Kapittel. p. 73-82. Mohr Siebeck.
https://www.academia.edu/34599859/On_the_Subject_o...

Brekke, Øystein (2011). Kva er kristendommens sentrale myte - og kvifor?. Norsk Teologisk Tidsskrift . Vol. 112.
https://www.academia.edu/1178283/Kva_er_kristendom...

Brekke, Øystein (2006). Radical Orthodoxy og myten om det sekulære - religiøs navigeringsstrategi i det postmoderne. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier .

Brekke, Øystein (2005). Skapningstanken hos Radical Orthodoxy og K.E. Løgstrup nokre komparative perspektiv. Norsk Teologisk Tidsskrift .
https://www.academia.edu/1178280/Skapingstanken_ho...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete