Norwegian version
Marlen Ferrer

Marlen Ferrer

Scientific publications

Ferrer, Marlen (2022). Demokratisk dannelse gjennom historie. Børhaug, Kjetil; Hunnes, Odd Ragnar; Samnøy, Åshild (Ed.). Nye spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. Kapittel 15. p. 287-304. Fagbokforlaget.

Ferrer, Marlen; Johannesen, Hedvig; Wetlesen, Annika; Aas, Per Anders (2021). Burde Greta heller vært på skolen? Om vilkårene for systemkritisk tenkning i skolen, med elevenes klimaopprør som utgangspunkt. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 5.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Ferrer, Marlen (2019). Kritisk tenkning i møte med lærebøker. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Ed.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. kapittel 6. p. 110-130. Universitetsforlaget.

Ferrer, Marlen; Jøsok, Evy; Ryen, Erik; Wetlesen, Annika; Aas, Per Anders (2019). Hva er kritisk tenkning i samfunnsfag?. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Ed.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. Kapittel 1. p. 11-29. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bok...

Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (2019). Kritisk tenkning i samfunnsfag. ISBN: 9788215031835. 198 p. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bok...

Ferrer, Strand Marlen (2012). State Formation and Courtly Culture in the Scandinavian Kingdoms in the High Middle Ages. Scandinavian Journal of History .

Ferrer, Marlen (2005). Æren og friheten: Forhandlinger om ære i spansk og norrøn middelalder. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 84.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete