Norwegian version
Inger Vederhus

Inger Vederhus

About

Areas of research: Literary discourses, didactics, writing research, and rhetorics. I have made contributions in literary history in The History of Nordic Women’s Literature (Nordisk kvinnelitteraturhistorie) 1993 and The History of Norwegian Women’s Literature (Norsk kvinnelitteraturhistorie) 1989, have written articles about using portfolios to assess Student Writing. Former journalist (1981 -1988), publishing editor and chief editor (1989-2004). Member of the editorial staff for the periodical Kirke og kultur (Church and Culture) 1992 -2017, done work for The Norwegian Publishers Association, and the Arts Council Norway. Have held numerous positions of trust, including on the board of The Norwegian Language Association (Noregs Mållag).

Scientific publications

Elvebakk, Lisbeth ; Vederhus, Inger (2022). Gudsens sanning? ‘Afften Psalme’ (1678) av Dorothe Engelbretsdatter i skolens læreverk. Claudi, Mads Breckan; Norendal, Audhild (Ed.). Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. p. 129-145. Universitetsforlaget.

Elvebakk, Lisbeth ; Vederhus, Inger (2022). Fra utvikling av plott til selvfremstilling. En undersøkelse av lærerstudenters muntlige fortellinger som arbeidsoppgave. Haugen, Torgeir (Ed.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. p. 265-287. Solum.

Vederhus, Inger ; Skarstein, Dag (2020). Andvake-Årvåken-Insomnie. Skarstein, Dag; Vederhus, Inger (Ed.). Jon Fosse i skulen. p. 11-34. Det Norske Samlaget.

Skarstein, Dag ; Vederhus, Inger (2020). Jon Fosse i skulen. ISBN: 978-82-340-0118-5. 136 p. Det Norske Samlaget.

Vederhus, Inger (2020). På terskelen til ingenting? Kant. Skarstein, Dag; Vederhus, Inger (Ed.). Jon Fosse i skulen. p. 86-119. Det Norske Samlaget.

Vederhus, Inger (2019). Naget og dei to tidene. Minneprosessar etter 22.juli. Kirke og kultur. Vol. 124.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3002

Elvebakk, Lisbeth ; Lundberg, Pål ; Vederhus, Inger (2019). Praksislæraren som lærarutdannar i norskfaget. Ein studie. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 58-74. Universitetsforlaget.

Vederhus, Inger (2016). Ein salme ved "reisens slutt?" Resepsjonshistorisk bidrag om Dorothe Engelbretsdatter "Afften Psalme". Gujord, Heming; Gujord, Heming (red.); Michelsen, Per Arne (Ed.). Norsk litterær årbok 2016. Det Norske Samlaget.

Vederhus, Inger (2015). Samtale eller læresamtale?. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Ed.). Samtalens didaktiske muligheter. p. 66-83. Gyldendal Akademisk.

Tonne, Ingebjørg ; Vederhus, Inger (2011). Gjenklang – utforsking av poetiske identitetstekstar og lingvistisk kapital i det fleirkulturelle klasserommet. Smidt, Jon; Seip Tønnessen, Elise; Aamotsbakken, Bente (Ed.). Tekst og tegn - Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. p. 237-254. Tapir Akademisk Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/1048

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete