Norwegian version
Dag Skarstein

Dag Skarstein

Scientific publications

Skarstein, Dag (2024). Fiksjonens særskilte betydning i norskfagets tekstopplæring. Bakken, Jonas (Ed.). Norskdidaktiske klassikere. Fagbokforlaget.

Elvebakk, Lisbeth ; Skarstein, Dag (2023). Teacher students’ legitimation of teaching activities in the L1 classroom. 22 p. L1-Educational Studies in Language and Literature. Vol. 23.
https://doi.org/10.21248/l1esll.2023.23.1.478

Skarstein, Dag ; Schultz, Jon Håkon (2022). “Terror victims are probably not the easiest to follow up”: students’ perception of learning and teaching in the aftermath of trauma. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2148276

Skarstein, Dag ; Lindtner, Synnøve Skarsbø (2022). Travelling Girlhood: Feminist Discourses as Narrative Resources for the American Adaptation of the Norwegian High-School Drama SKAM. International Journal of Young Adult Literature (IJYAL). Vol. 3.
https://doi.org/10.24877/ijyal.73

Skarstein, Dag (2022). Litteraturhistorie som mål og middel. Claudi, Mads Breckan; Norendal, Audhild (Ed.). Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget.

Vederhus, Inger ; Skarstein, Dag (2020). Andvake-Årvåken-Insomnie. Skarstein, Dag; Vederhus, Inger (Ed.). Jon Fosse i skulen. p. 11-34. Det Norske Samlaget.

Skarstein, Dag (2020). Nokon kjem til å kommme - didaktisk blikk på Fosses dramaturgi. Skarstein, Dag; Vederhus, Inger (Ed.). Jon Fosse i skulen. p. 36-62. Det Norske Samlaget.

Höglund, Heidi; Nordenstam, Anna; Skarstein, Dag ; Heilä-Ylikallio, Ria (2020). Kontextualisera, spegla, vidga och estetisera: Gymnasielärares litteraturdidaktiska infallsvinklar till Pajtim Statovcis roman Min katt Jugoslavien. Nordic Journal of Literacy Research. Vol. Vol 6 No 2 (2020).
https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2192

Schultz, Jon-Håkon ; Skarstein, Dag (2020). I’m not as bright as I used to be – pupils’ meaning making of reduced academic performance after trauma. International Journal of School & Educational Psychology.
https://doi.org/10.1080/21683603.2020.1837698

Skarstein, Dag ; Vederhus, Inger (2020). Jon Fosse i skulen. ISBN: 978-82-340-0118-5. 136 p. Det Norske Samlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete