English version
Dag Skarstein

Dag Skarstein

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Skarstein, Dag (2022). Litteraturhistorie som mål og middel. Claudi, Mads Breckan; Norendal, Audhild (Red.). Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget.

Schultz, Jon-Håkon; Skarstein, Dag (2020). I’m not as bright as I used to be – pupils’ meaning making of reduced academic performance after trauma. International Journal of School & Educational Psychology .
https://hdl.handle.net/10037/22340

Höglund, Heidi; Nordenstam, Anna; Skarstein, Dag; Heilä-Ylikallio, Ria (2020). Kontextualisera, spegla, vidga och estetisera: Gymnasielärares litteraturdidaktiska infallsvinklar till Pajtim Statovcis roman Min katt Jugoslavien. Nordic Journal of Literacy Research . Vol. Vol 6 No 2 (2020).

Skarstein, Dag (2020). Nokon kjem til å kommme - didaktisk blikk på Fosses dramaturgi. Skarstein, Dag; Vederhus, Inger (Red.). Jon Fosse i skulen. Bokkapittel. s. 36-62. Det Norske Samlaget.

Vederhus, Inger; Skarstein, Dag (2020). Andvake-Årvåken-Insomnie. Skarstein, Dag; Vederhus, Inger (Red.). Jon Fosse i skulen. Kapittel. s. 11-34. Det Norske Samlaget.

Skarstein, Dag; Vederhus, Inger (2020). Jon Fosse i skulen. ISBN: 978-82-340-0118-5. 136 s. Det Norske Samlaget.

Skarstein, Dag; Schultz, Jon-Håkon (2019). Endrede identiteter - hvem er jeg nå?. Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin (Red.). Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Kapittel. Gyldendal Akademisk.

Schultz, Jon-Håkon; Røkholt, Eline Grelland; Skarstein, Dag; Strøm, Ida Frugård; Langballe, Åse (2019). Pedagogisk oppfølging av traumatiserte elever - Hva kan skolen lære i etterkant av massakren på Utøya?. Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin (Red.). Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. kap. 8. s. 106-117. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Psykologi/G...

Holmberg, Per; Krogh, Ellen; Nordenstam, Anna; Penne, Sylvi; Skarstein, Dag; Skyggebjerg, Anna Karlsskov; Tainio, Liisa; Heilä-Ylikallio, Ria (2019). On the emergence of the l1 research field. L1-Educational Studies in Language and Literature . Vol. 19.

Skarstein, Dag (2018). Lesingar av Skam - seriens kommentarfelt som tolkingsfellesskap. Lindtner, Synnøve Skarsbø; Skarstein, Dag (Red.). Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Kapittel 9. s. 197-220. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig