Norwegian version
Lisbeth Elvebakk

Lisbeth Elvebakk

Research projects

  • Critical thinking in primary education

    KriT is an interdisciplinary project aiming at developing educational models for critical thinking in primary education using children’s literature and news.

Scientific publications

Engebretsen, Berit; Walseth, Kristin; Elvebakk, Lisbeth (2020). Jenter og kroppsøving. Hvordan kan en aktivistisk tilnærming bedre jenters erfaring med kroppsøvingsfaget?. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Jøsok, Evy; Elvebakk, Lisbeth (2019). Kritisk tenkning i klasserommet. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Ed.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. 3. p. 50-68. Universitetsforlaget.

Elvebakk, Lisbeth; Lundberg, Pål; Vederhus, Inger (2019). Praksislæraren som lærarutdannar i norskfaget. Ein studie. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 4. p. 58-74. Universitetsforlaget.

Elvebakk, Lisbeth; Engebretsen, Berit; Walseth, Kristin (2018). Kroppen på Instagram -Ungdoms refleksjoner rundt kroppsideal og kroppspress. Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Haugen, Cecilie (Ed.). Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. 5. p. 81-106. Cappelen Damm Akademisk.

Walseth, Kristin; Engebretsen, Berit; Elvebakk, Lisbeth (2018). Meaningful experiences in PE for all students: an activist research approach. Physical Education and Sport Pedagogy . Vol. 23.

Skaar, Håvard; Elvebakk, Lisbeth; Nilssen, Jannike Hegdal (2018). Literature in decline? Differences in pre-service and in-service primary school teachers' reading experiences. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 69.

Jøsok, Evy; Elvebakk, Lisbeth (2017). “Et bra prosjekt som har gjort meg til en bedre skriver”– arbeid med skrivestrategier i videregående skole. 16 p. Acta Didactica Norge . Vol. 11.

Skaar, Håvard; Elvebakk, Lisbeth; Nilssen, Jannike Hegdal (2016). Lærerstudenten som frafallen leser - om litteraturens fremtid i norsk skole. Acta Didactica Norge . Vol. 10.
https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete