Norwegian version
Pål Lundberg

Pål Lundberg

Research projects

Scientific publications

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Lundberg, Pål (2022). FoU-kompetanse i grunnskolelærerutdanningen - Lærerutdanneres perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 106.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Lundberg, Pål (2021). Studenters møte med en FoU-basert grunnskolelærerutdanning. UNIPED . Vol. 44.

Elvebakk, Lisbeth; Lundberg, Pål; Vederhus, Inger (2019). Praksislæraren som lærarutdannar i norskfaget. Ein studie. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 4. p. 58-74. Universitetsforlaget.

Nergård, Mette Elisabeth; Lundberg, Pål (2019). "Jeg lærte at jeg kan mer enn det jeg tror". En studie av flerspråklighet som ressurs i grunnskoleundervisning. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 11. p. 181-196. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete