Norwegian version
Pål Lundberg

Pål Lundberg

Research projects

Scientific publications

Thorsen, Kirsten Elisabeth ; Lundberg, Pål (2022). FoU-kompetanse i grunnskolelærerutdanningen - Lærerutdanneres perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 106.
https://doi.org/10.18261/npt.106.5.5

Thorsen, Kirsten Elisabeth ; Lundberg, Pål (2021). Studenters møte med en FoU-basert grunnskolelærerutdanning. UNIPED. Vol. 44.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-03-06

Nergård, Mette Elisabeth ; Lundberg, Pål (2019). "Jeg lærte at jeg kan mer enn det jeg tror". En studie av flerspråklighet som ressurs i grunnskoleundervisning. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 181-196. Universitetsforlaget.

Elvebakk, Lisbeth ; Lundberg, Pål ; Vederhus, Inger (2019). Praksislæraren som lærarutdannar i norskfaget. Ein studie. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 58-74. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete