Norwegian version
Mette Elisabeth Nergård

Mette Elisabeth Nergård

Fields of study

Academic disciplines

Humanities   Literature   Linguistics

Subject areas

Teaching of grammar   Contrastive grammar

Scientific publications

Nergård, Mette Elisabeth (2020). "Det religiøse som eit ope og innbydande rom". Skarstein, Dag; Vederhus, Inger (Ed.). Jon Fosse i skulen. p. 119-135. Det Norske Samlaget.

Nergård, Mette Elisabeth ; Lundberg, Pål (2019). "Jeg lærte at jeg kan mer enn det jeg tror". En studie av flerspråklighet som ressurs i grunnskoleundervisning. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 181-196. Universitetsforlaget.

Lind, Anne ; Nergård, Mette Elisabeth ; Svenkerud, Anne Bergljot (2019). Lærerstudenters arbeid med skjønnlitteratur i praksisskolene. En studie av fem praksisgruppers adaptasjon av en klassiker. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 114-130. Universitetsforlaget.

Aarsæther, Finn ; Bjarnø, Vibeke ; Nergård, Mette Elisabeth (2017). Språklig mangfold og læring Didaktikk for flerspråklig klasserom. ISBN: 9788205505759. 240 p. Gyldendal Akademisk.

Nergård, Mette Elisabeth ; Penne, Sylvi (2016). Fagene oppløses i framtidens skole :. 18 p. Kirke og kultur. Vol. 121.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3002-2016-02-02

Nergård, Mette Elisabeth ; Nicolaisen, Tove (2015). Om å utforske den skjulte literacy i flerspråklige klasserom - mangfold som ressurs i undervisning. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. p. 43-63. Oplandske Bokforlag.

Nergård, Mette Elisabeth (2013). Arbeid med grammatikk i det flerspråklige klasserommet. Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth; Aarsæther, Finn (Ed.). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. p. 71-101. Gyldendal Akademisk.

Nergård, Mette Elisabeth (2013). Ei jente fra Damaskus, en maurisk prins og en skolegutt fra Norge. Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth; Aarsæther, Finn (Ed.). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. p. 201-236. Gyldendal Akademisk.

Nergård, Mette Elisabeth (2013). Inn i språkarbeid med store spørsmål i bagasjen. Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth; Aarsæther, Finn (Ed.). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. p. 101-118. Gyldendal Akademisk.

Bjarnø, Vibeke ; Nergård, Mette Elisabeth ; Aarsæther, Finn (2013). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. ISBN: 978-82-05-42520-0. 235 p. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete