Norwegian version
Anne Lind

Anne Lind

Scientific publications

Lind, Anne (2023). Spor i ord: En undersøkelse av ordet "gagarr" (hund) i norrøn poesi. Collegium Medievale. Vol. 36.

Lind, Anne ; Svenkerud, Anne Bergljot (2022). "Ein start som seier voff voff!" En studie av 11 videreutdanningsstudenters fagnotater. 12 p. Norsklæreren. Vol. 1.

Lind, Anne ; Nergård, Mette Elisabeth ; Svenkerud, Anne Bergljot (2019). Lærerstudenters arbeid med skjønnlitteratur i praksisskolene. En studie av fem praksisgruppers adaptasjon av en klassiker. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 114-130. Universitetsforlaget.

Lind, Anne (1984). Mødre og dagmammaer. Rudie, Ingrid (Ed.). Myk start - hard landing. Om forvaltning av kjønnsidentitet i en endringsprosess. p. 274-295. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete