Norwegian version
Vanja Røkkum Jahnsen

Vanja Røkkum Jahnsen

Fields of study

Academic disciplines

Subject didactics   Nordic languages

Scientific publications

Jahnsen, Vanja Røkkum (2023). Å gjøre det implisitte eksplisitt: bruk av modellering som støtte for elevers arbeid med tekstrevisjon. Norsklæreren.

Jahnsen, Vanja Røkkum ; Bakken, Jonas (2020). På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden (ADNO).
https://doi.org/10.5617/adno.7847

Jahnsen, Vanja Røkkum (2002). Øst og vest for elva. På vei mot ett Oslomål?. Språklig Samling.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete