Norwegian version
Anne Bergljot Svenkerud

Anne Bergljot Svenkerud

Scientific publications

Lind, Anne; Svenkerud, Anne Bergljot (2020). Hvordan ønsker lærere som tar videreutdanning i norsk å arbeide med litterære klassikere i skolen?. Norsklæreren .

Lind, Anne; Nergård, Mette Elisabeth; Svenkerud, Anne Bergljot (2019). Lærerstudenters arbeid med skjønnlitteratur i praksisskolene. En studie av fem praksisgruppers adaptasjon av en klassiker. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 7. p. 114-130. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete