Norwegian version
Anne Bergljot Svenkerud

Anne Bergljot Svenkerud

Scientific publications

Lind, Anne ; Svenkerud, Anne Bergljot (2022). "Ein start som seier voff voff!" En studie av 11 videreutdanningsstudenters fagnotater. 12 p. Norsklæreren. Vol. 1.

Lind, Anne ; Nergård, Mette Elisabeth ; Svenkerud, Anne Bergljot (2019). Lærerstudenters arbeid med skjønnlitteratur i praksisskolene. En studie av fem praksisgruppers adaptasjon av en klassiker. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 114-130. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete